| جمعه، 12 آذر 1400
داود-مبارکی2نگاه ایران/ سید داوود نجار مبارکی اینکه چرا دولت محافظه کار انگلیس دست به چنین همه پرسى زد و با اینکه حزب حاکم و حزب کارگر هر دو موافق ماندن در اتحادیه بودند ولى آرا بسمت دیگرى رفت و یا چرا این سبب تنش سیاسى در درون حزب حاکم و دولت سایه حزب کارگر شد و چرا نخست وزیر استعفا داد چرا ولز و ایرلند و انگلیس راى به خروج دادند و اسکاتلند با راى قاطع خواستار ماندن در اتحادیه بود و ده ها پرسش اساسى سیاسى دیگر را فعلا مسکوت میگذارم و به تبعات سیاسى، اقتصادى و امنیتى بریتانیا در پساخروج از اتحادیه به مختصر صحبت میکنم. آیا این اتفاق میتواند یک فاجعه امنیتى، سیاسى و اقتصادى باشد؟ باید بگویم بزعم من خیر؛ از اینرو که کشورى مانند نروژ، سوییس و ایسلند هرگز در ساختار اتحادیه نبوده اند و فى المثل نروژ با بالاترین درآمد سرانه ملى در دنیا هرگز عضو اتحادیه نبوده؛ پس میتوان در جغرافیا اروپا بود اما عضو اتحادیه نبود، در نروژ پروتکلهایى میان دولت و اتحادیه اروپا تدوین شده و قوانین داخلى با این پروتکلها و قراردادها همخوان است. براى نمونه قانون مهاجرت در نروژ نسبت به اعضا اتحادیه و همسایگانش بمراتب سختگیرانه تر است و ورود مهاجرین و پناهجویان تابع قوانین داخلى است، نروژ تردد آزاد شهروندان اتحادیه اروپا به کشورش را در پروتکلى مجزا پذیرفته، نروژ به عضویت پول واحد اروپایى (یورو) درنیامده مانند بریتانیا و کرون نروژ واحد رسمى پول است، نروژ از نظر سیاسى عضو پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا و سایر نهادهاى اروپایى نیست اما در پیمانهایى مجزا منافع امنیتى، سیاسى و اقتصادى اش را تنظیم میکند. لندن قلب مالى نه فقط اروپا بلکه دنیاست. بزرگترین بورسها، بانکها و بیمه ها و دفاتر بزرگترین شرکتها در پایتخت انگلیس متمرکز است و باید ابتدا این مسئله را واکاوید که از بعد مالى این خروج چه تبعاتى دارد؟ بزعم بنده ابتدا باید سیستم مالى جهانى که با لندن پیوند تاریخى خورده است را شناخت. این سیستم مالى پیوند جدى با نیویورک، شانگهاى و دبى دارد و این بخش بزرگى از خدمات بازار مالى لندن به دنیاست و اروپا جهت رابطه گسترده با بازارهاى مالى دنیا همچنان وابسته به لندن خواهد ماند. اگر قرار بر این بود که اروپا تاثیر بسزایى بر اقتصاد انگلستان بگذارد عدم عضویت بریتانیا در پول واحد اروپایى باید این اثرات را پیشتر نشان میداد که بزعم من چنین تاثیرى را ندیده ایم از دیگر روى بازار مصرف بزرگ بریتانیا هرگز جذابیتش را براى صادرکنندگان عمده اروپایى از دست نخواهد داد براى نمونه انگلستان سومین مقصد کالاهاى آلمانى ست و دور از ذهن است که خروج بریتانیا از اتحادیه تاثیرى در حجم تبادلات اقتصادى این کشور وارد کند. در ساعات اولیه اعلام نتایج همه پرسى ارزش پوند کاهش نشان داد اما این روند متوقف شد و بنظر من بازارها خیلى زود خود را از شوک بیرون کشیدند و سعى در آداپته کردن خود کردند. بریتانیا در روند مذاکرات با اتحادیه طى مدتى احتمالا طولانى تغییراتى در پروتکلها خواهد داد و به پروتکلهاى مجزا در زمینه تجارت آزاد، مهاجرت، انرژى، همکاریهاى امنیتى، محیط زیست، رفت و آمد آزاد و حمل و نقل خواهد رسید. و بزعم من در هیچکدام از پروتکلها تغییر عمده اى رخ نخواهد داد بجز پروتکل مهاجرپذیرى از مرزهاى ممالک اتحادیه اروپا و پروتکل مربوط به حق حاکمیت بر تنگه جبل الطارق. نمیتوان تصور کرد که آبراه مانش و تونل دریایى میان فرانسه و انگلیس تحت تاثیر این جداشدن قرار گیرد، یا از حجم سفرهاى فرودگاه هیترو کاسته شود و مسائل مهمى از این دست از این طلاق متاثر شود. اما میتوان دید که میان انگلیس و اتحادیه بر سر خروج مهاجرین اروپایى شرقى از انگلیس و یا عدم ورود مهاجرین از فرانسه شرایط سخت شود و یا میان انگلیس و اسپانیا بر سر تنگه جبل الطارق شرایط مذاکرات دشوارى پیش آید که پیش بینى این مذاکرات میتواند کمى با ترس همراه باشد که امید است منطق جایگزین اختلافات تاریخى این استعمارگران پیر گردد. البته نظر نگارنده اینست که در این زمینه هم دیپلماتهاى طرفین مسئله را حل و فصل خواهند کرد. مسئله مهم بعدى پیمانهاى امنیتى است. بطریق اولى این ممالک همه تحت الحمایه پیمان آتلانتیک شمالى(ناتو) هستند و این پیمان نظامى چترى ست که امنیت جمعى قاره اروپا را در پیوند با آمریکا بیمه میکند و این پیمان متضمن امنیت این کشورهاست و بزعم نویسنده در زمینه همکاریهاى اطلاعاتى و امنیتى نیز خللى پیش نخواهد آمد. در پایان باید بگویم بعد از خوابیدن گردوخاکها شرایط آرام خواهد شد، میزان و شدت ورود مهاجرین به انگلیس کاسته میشود، اسکاتلند علیرغم تهدید نخست وزیرش از بریتانیا جدا نخواهد شد، ارزش پوند افزایش خواهد یافت، فشارها به سایر ممالک غرب اتحادیه جهت خروج از اتحادیه افزایش خواهد یافت اما کشور دیگرى دست به همه پرسى نخواهد زد ، سیاست سختگیرانه در برابر مهاجرین در پیش خواهند گرفت تا تحت فشار مردم خود جهت خروج قرار نگیرند، عطش ترکیه جهت ورود به اتحادیه کاهش خواهد یافت، اقتصاد انگلیس پس از بیرون آمدن از شوک شتاب مضاعف خواهد گرفت و بخش تولید صنعتى این کشور که بشدت آسیب دیده بود قوت خواهد گرفت هرچند تبعات اقتصادى کوتاه مدت خروج میتواند کمى دردناک باشد. با آنکه من با این خروج موافق نبودم اما پس از خروج معتقد به فاجعه بودنش نیستم. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تأیید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code