پنجشنبه، 08 آبان 1399 | 2020 Thursday 29 ,October  
رضا جوادپور فرماندار لنگرود:
نگاه ایران: سیدرضا جوادپور در خصوص انتشار خبر بازنشستگی خود و همچنین جانشینی رضا علیزاده، مدیرکل فعلی صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری در سمت فرمانداری لنگرود اظهار کرد: با توجه به اینکه بنده از اعضای فعال رسانه هستم و به مواضع برخی رسانه ها اشراف کامل دارم، این خبر را کذب میدانم.

وی افزود: در این خصوص هیچ توضیحی ندارم تنها باید بگویم نه در خصوص بازنشستگی بنده هیچ تصمیمی گرفته شده است و نه در خصوص جانشینی بنده.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code