| دوشنبه، 05 مهر 1400
با تالیف نویسنده «گوزن در رشت»
       کد خبر: 53897
نگاه ایران:داستان طنز مصور برای کمک به ترغیب و تشویق فرهنگ بازیافت زباله در بین شهروندان رشت به میدان آمد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت در ادامه فرهنگ سازی برای توجه به مشکلات محیط زیستی ناشی از زباله و دست پیدا کردن به شهری پاک استفاده از زبان هنر در اولویت برنامه های آموزشی سازمان مدیریت پسماند قرار دارد. در همین راستا سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت برای تشویق همه شهروندان به مشارکت در تفکیک زباله از مبدا و تولید زباله کمتر از زبان فاخر هنر داستان و نقاشی کمک گرفته است. داریوش رمضانی با حمایت سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت داستان مصوری با نام «اشتباه بزرگ» را نوشته و نقاشی کرده است. داریوش رمضانی در این کتاب به موضوعاتی مانند ساعت بیرون گذاشتن زباله و تفکیک زباله از مبدا اشاره کرده و به زبان طنز سعی می کند رفتارهای غلط برخی شهروندان را یادآور شود. انتشار کتابی با این شکل و محتوا برای اولین بار توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت انجام شده است. مانند بیشتر داستان های رمضانی زبان گیلگی نیز در این کتاب نقش پررنگی دارد. گفتنی است؛ رمضانی متولد ۱۳۵۵در رشت است. گوزن در رشت به زبان گیلکی (۱۳۸۶) بازگشت اسی کولکاپیس به زبان گیلکی (۱۳۹۳) کتاب نجات خاخورزا رایان به زبان گیلکی (۱۳۹۴) برخی از کتابهای این کاریکاتوریست هستند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code