| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران/نسیم خاصی: ظهر چهارشنبه ی گرم تابستان است و در این شهر کوچک شمالی، رضوانشهر، بازار محلی هفتگی مانند همیشه به راه است: چهارشنبه بازار. گرما پویایی را از جماعت نگرفته و خوش رویی و خنده هایشان را به دوربین می بخشند. به تماشای این همه رنگ و بو نشستن در شهری که هم کوه دارد و هم دریا و جنگل تماما خود زندگی ست. چهارشنبه بازار رضوانشهر (3) چهارشنبه بازار رضوانشهر (4) چهارشنبه بازار رضوانشهر (6) چهارشنبه بازار رضوانشهر (7) چهارشنبه بازار رضوانشهر (8) چهارشنبه بازار رضوانشهر (10) چهارشنبه بازار رضوانشهر (11) چهارشنبه بازار رضوانشهر (2) چهارشنبه بازار رضوانشهر (9) چهارشنبه بازار رضوانشهر (5)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code