یکشنبه، 04 آبان 1399 | 2020 Sunday 25 ,October  
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان با حضور اقشار مختلف مردم در مساجد، حسینیه ها و اماکن مذهبی برگزار شد. در ادامه عکس های پویا بازارگرد، پویا درگاهی و مهرداد احمدی را از جلوه های کم نظیر معنویت در مراسم احیای گلزار شهدای رشت مشاهده می کنید: مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (21) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (22) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (32) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (23) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (24) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (5) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (6) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (7) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (25) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (2) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (33) شب قدر گلزار شهدای رشت (10) شب قدر گلزار شهدای رشت (8) شب قدر گلزار شهدای رشت (9) شب قدر گلزار شهدای رشت (7) شب قدر گلزار شهدای رشت (12) شب قدر گلزار شهدای رشت (13) شب قدر گلزار شهدای رشت (14) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (27) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (28) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (17) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (11) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (30) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (3) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (31) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (13) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (12) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (9) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (4) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (8) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (10) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (14) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (15) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (16) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (18) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (19) مراسم احیای شب بیست و سوم گلزار شهدا رشت (20)  

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code