| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران:محسن چاوشی در واکنش به انتقادات طرفدارانش، تمام پست های صفحه شخصی اش را پاک کرد! محسن چاوشی لحظاتی از آهنگ جدیدش را در صفحه شخصی اش قرار داده بود اما با انتقاد تعدادی از طرفدارانش روبرو شد که خواستار این شده بودند که چاوشی از ترانه های امروزی استفاده کند. این انتقادات با واکنش شدید محسن چاوشی همراه شد و تمام پست های صفحه اش را پاک کرد! محسن چاوشی1

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code