| سه شنبه، 06 مهر 1400
نگاه ایران:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان با صدور فراخوانی، از واگذاری مدیریت سالن مجتمع های فرهنگی و هنری خود در سراسر استان خبر داد. به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، این اداره کل در نظر دارد نسبت به واگذاری سالن مجتمع های فرهنگی و هنری خود به صورت واگذاری مدیریت اقدام نماید. لذا کلیه افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی می توانند از تاریخ انتشار آگهی (٩/٤/١٣٩٥) به مدت ١٥ روز برای بازدید از مجتمع ها و دریافت فرم ها به نشانی رشت - خیابان حافظ - روبروی پارک شهر - اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی گیلان - دبیرخانه شورای توسعه مدیریت و برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی http://gilan.farhang.gov.ir مراجعه نمایند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code