| دوشنبه، 05 مهر 1400
نگاه ایران:مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان بیان کرد: تلاش بر اینست تا با همکاری بخش خصوصی کافه کتاب استان تشکیل و بعنوان مکانی برای رونمایی از کتاب های جدید معرفی شود. امیرمحمد پور گیلانی افزود: همچنین بناست تا بر اساس تفاهمنامه یادشده با بخش خصوصی، کتابخانه سیار شهرستان رشت راه اندازی، و توانمند سازی کتابداران استان بر اساس برنامه ریزی آموزشی ارتقا یابد. وی با اشاره به اقدامات نهاد کتابخانه های عمومی در حوزه توانمند سازی کارکنان، بهره گیری از تجارب و نظرات کار شناسی دستگاه ها و سازمانهای مرتبط با این حوزه را بسیار سازنده ارزیابی کرد. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان یادآور شد: امروز با توجه به وجود بخشهای متنوع در کتابخانه های عمومی و استفاده از این ظرفیت بمنظور ترویج خواندن در جامعه نهاد کتابخانه های عمومی متولی اصلی گسترش فرهنگ مطالعه در کشور شناخته می شود؛ و بر همین اساس در این حوزه برنامه های ویژه ای در دست اقدام است. محمدپور همچنین کتابداران را پیشگام این حرکت در استان دانست و بیان کرد: همنشینی کتابداران با کتاب موجب ایجاد خلاقیت آنان و در نهایت بروز این خلاقیت در حوزه کتابخانه ها می شود. وی نگاه فرهنگی به ترویج فرهنگ مطالعه را لازم عنوان کرد و گفت: امیدواریم این نگاه فرهنگی با فراگیر شدن در میان جامعه بویژه متولیان امر به داشتن جامعه ای کتاب خوان بیانجامد. در زمان حاضر یکصد کتابخانه عمومی، مشارکتی و مستقل با حدود ۵۰ هزار نفر عضو در گیلان فعال هستند. یکصد کتابخانه عمومی شامل ۸۴ کتابخانه نهادی، ۱۵ کتابخانه مشارکتی و یک کتابخانه مستقل در گیلان فعال است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code