| شنبه، 03 مهر 1400
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان خبر داد:
       کد خبر: 53469
نگاه ایران: با عنایت به در پیش بودن اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان طی گفتگویی به بیان اهمیت، اهداف و چگونگی اجرا در گیلان پرداخت. کیوان محمّدی با بیان اینکه مرکز آمار ایران بعنوان متولی اصلی اجرای سرشماری، قبل از اجرای اصلی، مطالعات اسنادی، مشاوره ای و تحلیلی در سطوح بین المللی و داخلی انجام می دهد گفت: بر این اساس در سال 1394، آزمایش سرشماری نفوس و مسکن 1395 با همکاری مرکز آمار ایران و معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها با هدف شناسایی مشکلات اجرایی و فنی و نواقص موجود اجرا شد. وی افزود: با اجرای این آزمایش در فضای کاملاً واقعی و عینی در یکی از محلات شهر رشت، مشکلات اجرایی و فنی سرشماری شناسایی و تمهیدات لازم به گونه ای اندیشیده شده تا سرشماری اصلی با کمترین مشکل اجرا گردد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با اشاره به اینکه تاکید بر اجرای سرشماری در تمام کشور ها برمبنای اهمیت قابل توجه نتایج بدست آمده است گفت: اجرای سرشماری در تمام کشورها، معمولاً فعالیتی زمان بر، پر حجم و پر هزینه است. لذا به منظور اطمینان و دقت در اجرای صحیح و درست و لازم و ضروری است تا با مطالعات دقیقی که در این خصوص صورت گیرد، تمهیدات لازم به گونه ای اندیشیده شود تا بهره لازم را برای کشور به همراه داشته باشد. وی در خصوص اقدامات انجام شده و پیش رو جهت اجرای سرشماری در استان گیلان گفت: در این راستا طی دو سال گذشته نسبت به بهنگام سازی نقشه های آماری مورد نیاز به عنوان چارچوب اصلی و زیربنایی اجرای سرشماری نفوس و مسکن 1395 استان در دستور کار معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قرار گرفت و پس از اجرای آزمایش سرشماری در سال گذشته مجموعه پیشنهادات استان به مرکز آمار ایران منعکس و طی جلسات مشترک مورد بررسی قرار گرفته است. محمّدی خاطرنشان کرد: طی چند ماه باقیمانده تا زمان اجرای سرشماری، براساس برنامه زمان بندی پیش بینی شده، فعالیت هایی نظیر تهیه فایل نهایی جغرافیایی، حوزه بندی نقشه های آماری به روش الکترونیکی، برگزاری ستاد سرشماری استان و شهرستان ها، تهیه امکانات فیزیکی، تجهیزات، وسایل مورد نیاز آموزش و اجرا، ثبت نام، مصاحبه وجذب نیروی واجد شرایط، برگزاری دوره های آموزشی سرشماری رده های ستادی و اجرایی و... در دست سازماندهی و اجرا می باشد. وی یادآور شد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 در مهر و آبان ماه سال جاری به دو صورت اینترنتی و مصاحبه حضوری می شود و به منظور افزایش سرعت و دقت نتایج و استفاده از فناوری های نوین، در مصاحبه حضوری جمع آوری اطلاعات با استفاده از تبلت و پرسشنامه های الکترونیکی انجام خواهد شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با اشاره به اینکه ضرورت برنامه ریزی و تصمیم گیری کارآمد، داشتن اطلاعات و آمار دقیق، صحیح و مناسب می باشد افزود: به یقین تحقق اهداف برنامه ها، چشم انداز و پیشرفت و توسعه کشور در گرو همکاری مطلوب عموم مردم عزیز، دستگاه های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی و خصوصی در تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق اجرای طرح های آماری سالانه و سرشماری ها بویژه در سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 است. وی در پایان گفت: امیدواریم با اتکال به پروردگار متعال و با همکاری مسئولین و مردم عزیز در اجرای مناسب سرشماری و گردآوری آمار و اطلاعات صحیح، زمینه برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح برای آینده استان و کشور فراهم گردد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code