| سه شنبه، 06 مهر 1400
نگاه ایران/ احسان حسن پور: مراسم احیای شب قدر در لاهیجان با حضور اقشار مختلف خانواده های لاهیجانی در مقابل مسجد جامع این شهر برگزار شد.
شب قدر لاهیجان (1)
شب قدر لاهیجان (2)
شب قدر لاهیجان (3)
شب قدر لاهیجان (4)
شب قدر لاهیجان (5)
شب قدر لاهیجان (6)
شب قدر لاهیجان (7)
شب قدر لاهیجان (8)
شب قدر لاهیجان (9)
شب قدر لاهیجان (10)
شب قدر لاهیجان (11)
شب قدر لاهیجان (12)
شب قدر لاهیجان (13)
شب قدر لاهیجان (14)
شب قدر لاهیجان (15)
شب قدر لاهیجان (16)
شب قدر لاهیجان (17)
شب قدر لاهیجان (18)
شب قدر لاهیجان (19)
شب قدر لاهیجان (20)
شب قدر لاهیجان (21)
شب قدر لاهیجان (22)
شب قدر لاهیجان (23)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code