| سه شنبه، 06 مهر 1400
نگاه ایران:معاون هماهنگی و برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت: در راستای تقویت تولید ملی راه اندازی ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی نیمه تعطیل و نیمه فعال در دستور کار دولت است که سهم استان گیلان ۵۵۰ واحد است. کیمیا تنهایی با اشاره به شناسایی ۲۵۰ پروژه قابل واگذاری در استان گیلان، اظهار کرد: پس از بررسی های مورد نظر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، نسبت به واگذاری این پروژه ه به بخش خصوصی اقدام می شود. معاون هماهنگی و برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با اشاره به وجود ۴ هزار پروژه نیمه تمام در استان گیلان، بیان کرد: با شرایط موجود اگر بخواهیم با استفاده از بودجه های تخصیص یافته نسبت به تکمیل آن ها اقدام کنیم، حدود ۲۵ سال طول می کشد. وی اضافه کرد: دولت با اتخاذ تدابیر لازم در جهت سرعت بخشی به تکمیل پروژه ها قدم هایی را برداشته است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی در رسیدن به هدف مورد نظر ما را یاری می کند، گفت: دولت در جهت واگذاری سالن های ورزشی به بخش خصوصی نیز قدم هایی را برداشته است که مطمئنا در جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام موثر خواهد بود. تنهایی در ادامه با بیان اینکه در اسناد آمایش استان و منطقه و در نهایت در سند آمایش ملی راهبردهایی تدوین می شود، افزود: این راهبرد ها می تواند توسعه و نیز سرمایه گذاری در مناطق مختلف را به دنبال داشته باشد. وی با اشاره به اینکه پیگیری برنامه های آمایشی استان در چهار بخش مرکزی، شرق، غرب و کوهستانی انجام می شود، خاطرنشان کرد: باید از تک تک ظرفیت بخش های مختلف استفاده کنیم. معاون هماهنگی و برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان طرح آمایش را یک برنامه بلندمدت ۱۵ ساله عنوان کرد و ادامه داد: در این طرح حتی از قابلیت های مناطق کوهستانی نیز غفلت نشده که توسعه و ساماندهی مجتمع های دامپروری در آن مناطق دارای اهمیت است. تنهایی پیشبرد محورهای توسعه منطقه را منوط به اجرای دقیق طرح آمایش خواند و عنوان کرد: در راستای تقویت تولید ملی راه اندازی ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی نیمه تعطیل و نیمه فعال در دستور کار دولت است که سهم استان گیلان ۵۵۰ واحد است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code