| شنبه، 20 خرداد 1402
نگاه ایران:انتقال امتیاز نفت تهران به انزلی منتفی شد. در حالیکه این روز ها بحث تیم نفت تهران و انتقال امتیازش به انزلی در محافل فوتبال داغ است، صبح امروز در نشستی که در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شده، انتقال امتیاز نفت تهران به شهر انزلی کاملا منتفی شد. یک منبع آگاه در این باره به سایت نود گفت در جلسه امروز صبح مزایده اول دراین باره بررسی شده و ظاهرا باشگاه ملوان انزلی هم مشکلاتی در زمینه تامین بودجه خرید امتیاز نفت تهران و گرفتن مجوزهای لازم هم داشته است. در هر حال انتقال امتیاز نفت به انزلی منتقی شد و قرار شده که دو حالت بررسی و درباره اش تصمیم گیری شود. حالت اول این است که دوباره مزایده برگزار شود. حالت دوم این است که شرکت دوم که در مزایده شرکت کرده بود برنده اعلام شود. این شرکت بهنام پیشرو کیش است که قصد دارد تیم را در تهران نگاه دارد و البته نام تیم نفت تهران را هم تغییر ندهد. سایت نود در پایان نوشته است: منتفی شدن انتقال نفت به انزلی خبر خوبی است که نشان می دهد که اگر اهالی فوتبال برای فوتبال تصمیم بگیرند و اجازه ندهند تا تصمیم های غیرفوتبالی بر جریان فوتبال اثر بگذارد، حق بازیکنان و تیم ها رعایت می شود.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code