| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران:خبر هم زمان ازدواج یک مرد کویتی با ۴ زن جعلی از آب درآمد. بعد از انتشار خبری مبنی بر اینکه یک مرد کویتی به خاطر روکم کنی همسر اول مطلقه اش، طی مراسمی همزمان با چهار دختر ازدواج کرد. رسانه های کویتی ضمن تکذیب این خبر اعلام کردند که عکس و فیلم ها مربوط به حضور ۳ مدل خانم در مراسم ازدواج یک کویتی است. در متن این خبر آمده بود همسر اول این مرد کویتی به او گفته بود که بعد از جدایی، عُرضه ازدواج مجدد نداری و نمی توانی دختری پیدا کنی که حاضر باشد با تو زندگی کند. جوان کویتی برای اینکه ثابت کند نه تن ها توان یافتن یک دختر، بلکه چهار همسر را دارد، با خواستگاری از چهار نفر با آنان قرار ازدواج همزمان گذاشت.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code