| شنبه، 03 مهر 1400
لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس خبر داد:
       کد خبر: 53254
نگاه ایران:نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم گفت: باتوجه به تهیه اساسنامه فراکسیون مستقلان، قصد داریم پس از تعطیلات رسماً اعلام موجودیت نموده و انتخابات هیات رئیسه فراکسیون را برگزار کنیم. مهرداد لاهوتی بائوج با اشاره عزم نمایندگان مستقل برای تشکیل فراکسیون سوم، اظهار داشت: امیدواریم پس از بازگشت نمایندگان از حوزه های انتخابیه و پایان تعطیلات مجلس، در راستای تشکیل فراکسیون مستقلان اقدام کنیم. او گفت: برنامه ما این است که بعد از بازگشت نمایندگان از حوزه های انتخابیه، رسماً اعلام موجودیت کنیم. هدف از تشکیل فراکسیون سوم امتیازگیری از ولایت نیست نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم در پاسخ به این سوال که آیا هدف از تشکیل فراکسیون سوم، صرفاً امتیازگیری از فراکسیون ولایت است، گفت: مسئله امتیاز دادن یا امتیاز گرفتن نیست. درواقع باتوجه به این که تعدادی از نمایندگان به عنوان اعتدالیون دو جناح در مجلس حضور یافته اند، این نمایندگان اعتدالگرا قصد دارند فراکسیون خود را تاسیس کرده و اعلام موجودیت کنند. او در پاسخ به این سوال که آیا امکان جذب این گروه از نمایندگان معتدل در دو فراکسیون ولایت و امید وجود ندارد، گفت: به هیچ عنوان امکان جذب این گروه از نمایندگان در دو فراکسیون دیگر وجود ندارد و مسلماً اگر این امکان وجود داشت، تا به حال، این اتفاق افتاده بود و این نمایندگان در دو فراکسیون ولایت و امید جذب شده بودند. اساسنامه فراکسیون سوم تهیه شده است لاهوتی با بیان این که در مجلس هشتم نیز سابقه تشکیل چنین فراکسیونی وجود داشت، گفت: ما اقدام هایی در راستای تشکیل فراکسیون سوم انجام داده ایم و حتی اساسنامه فراکسیون هم تهیه شده است و قصد داریم پس از تعطیلات انتخابات هیات رئیسه و شورای مرکزی فراکسیون را برگزار کنیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code