| یکشنبه، 04 مهر 1400
گزارش تصویری
       کد خبر: 53037
نگاه ایران/پویا بازارگرد:ساکنان رشت از امروز پنجشنبه سوم تیرماه می توانند از بانک ملی (میدان حشمت) تا میدان گیل را با اتوبوس های پرسرعت خط ویژه طی کنند. (گزارش کامل مراسم) بعد از مدتها انتظار، بی آر تی وعده داده شده شهردار رشت با حضور جمع زیادی از مدیران و طی مراسمی در میدان حشمت رشت افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه این پروژه علائه بر شهردار، اعضای شورای شهر و موناابرو فراخ معاون برنامه ریزی فرماندار هم حضور داشت. رضا رسولی، فاطمه شیرزاد، اسماعیل حاجی پور، مظفر نیکومنش، سید رضا موسوی روزان، امیرحسین علوی، محمدحسین کارگرنیا، فرانک پیشگر و فرهاد شوقی از اعضای شورای شهر حاضر در مراسم بوند. هر چند در بخشی از این مراسم بعد از اعتراض یک شهروند نسبت به برنامه های شهردار رشت شاهد حاشیه هایی بودیم اما آنچه به چشم می آمد نوعی شادمانی از سوی شهروندان از وقوع اتفاقی مناسب در رشت حکایت داشت. افتتاح بی آر تی رشت (2) افتتاح بی آر تی رشت (9) افتتاح بی آر تی رشت (10) افتتاح بی آر تی رشت (13) افتتاح بی آر تی رشت (4) افتتاح بی آر تی رشت (6) افتتاح بی آر تی رشت (8) مظفر نیکومنش تیر افتتاح بی آر تی رشت (17) افتتاح بی آر تی رشت (19) محمد علی ثابت قدم (2) افتتاح بی آر تی رشت (18) افتتاح بی آر تی رشت (15) افتتاح بی آر تی رشت (21) افتتاح بی آر تی رشت (24) افتتاح بی آر تی رشت (14) افتتاح بی آر تی رشت (16) افتتاح بی آر تی رشت (26) افتتاح بی آر تی رشت (28) رضا رسولی (1) افتتاح بی آر تی رشت (22) افتتاح بی آر تی رشت (31) رضا رسولی (2) افتتاح بی آر تی رشت (20) افتتاح بی آر تی رشت (11) فاطمه شیرزاد تیر افتتاح بی آر تی رشت (35) امیر حسین علوی تیر افتتاح بی آر تی رشت (27) محمد علی ثابت قدم (3) افتتاح بی آر تی رشت (25) افتتاح بی آر تی رشت (34) افتتاح بی آر تی رشت (29) افتتاح بی آر تی رشت (32) افتتاح بی آر تی رشت (30) افتتاح بی آر تی رشت (33) افتتاح بی آر تی رشت (36) افتتاح بی آر تی رشت (37) افتتاح بی آر تی رشت (38) افتتاح بی آر تی رشت (39) افتتاح بی آر تی رشت (41) افتتاح بی آر تی رشت (42) افتتاح بی آر تی رشت (45) افتتاح بی آر تی رشت (43) فرانک پیشگر تیر رضا رسولی (3) محمد علی ثابت قدم (1) افتتاح بی آر تی رشت (46) افتتاح بی آر تی رشت (47) افتتاح بی آر تی رشت (48) افتتاح بی آر تی رشت (1) افتتاح بی آر تی رشت (3) افتتاح بی آر تی رشت (49) افتتاح بی آر تی رشت (50)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code