| دوشنبه، 17 مرداد 1401
نگاه ایران:طولانی شدن روند رسیدگی قضایی به تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی نگرانی کارگران را در خصوص نحوه رسیدگی به این پرونده بیشتر کرده است. زمانی که این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شد، بیشتر نگاه ها به سوی تخلفاتی معطوف شد که از ناحیه مدیریت عالی این مجموعه صورت گرفته بود. حال آنکه در این پرونده، موارد متعددی از بی نظمی ها، اجحاف ها و حیف و میل اموال کارگران در زیرمجموعه های سازمان تامین اجتماعی وجود داشت که چندان فرصت بروز نیافتند. در حالی که شاید با رسیدگی بیشتر به این موضوعات، امروز جنجال هایی چون فیش های حقوقی و اختلافات فاحش میان حقوق مدیران با کارمندان و کارگران محلی از اعراب نداشت. در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، به شرکت های اقتصادی زیرمجموعه این سازمان پرداخته شده است که شرکت پرسی گاز ایران از آن جمله است. در بخشی از این گزارش آمده است؛ «در شرکت پرسی گاز ایران آقای ح. ب (مدیر عامل وقت) از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۲/۶/۱۶ فقط از ۸ روز مرخصی استفاده کرده و در همین بازه زمانی، از ۴۸۲ روز ماموریت اداری استفاده کرده است. یعنی حدود ۴۰ درصد از کل روزهای تقویم و بیشتر در روزهای چهارشنبه الی جمعه. اکثر ماموریت ها نیز در روزهای تعطیل و به زادگاه ایشان یعنی استان مازندران بوده است. در ضمن وی در مدت ماموریت علاوه بر دریافت حق ماموریت، اضافه کاری معادل ۱۲۰ ساعت نیز دریافت می کرد که با بند ۳-۷ ماده ۳ آیین نامه ماموریت؛ مبنی بر عدم پرداخت اضافه کار در ایام ماموریت، مغایرت آشکار دارد. در ادامه این گزارش می خوانیم؛ در شرکت پرسی گاز ایران در سال های مورد بررسی (۸۹ لغایت ۹۲) پرداخت اضافه کار در ایام ماموریت برای سایر مدیران به صورت ماهیانه از جمله رئیس هیات مدیره و مدیر کل امور مالی به مبلغ ماهیانه ۱۲ میلیون و ۴۲۰ هزار ریال انجام شده است. درادامه این گزارش و با اشاره به پرداخت مساعده ها و علی الحساب های بی ضابطه به مبالغ ۱۵، ۲۵ و ۳۰ میلیون تومان، خرید ۱۱۵ میلیون تومان کارت هدیه و ۱۹۴ عدد سکه بهار آزادی توسط دفتر مدیریت عامل در همین بازه زمانی اشاره شده که اسامی دریافت کنندگان در اسناد هزینه مشخص نشده است. در بخش دیگری از این گزارش، به اهمال ها و سهل انگاری هایی که در گزارش های حسابرسی، درج ولی با آن ها به صورت جدی برخورد نشده، اشاره شده و در همین زمینه به کسری گاز در شرکت پرسی گاز خراسان در سال ۹۰ با رقمی حدود ۲۴۶ میلیون ریال اشاره شده که فقط ۹۹ میلیون ریال آن از مقصران بازپس گرفته شده است. کسری گاز در واحد تولیدی ری به ارزشی معادل ۱۰ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال، در ادامه این گزارش آمده است که بنا بر نص صریح گزارش مجلس، بدون بررسی و لاینحل باقی مانده است. در بخش های دیگری از این گزارش به لاینحل ماندن موضوع کسری گاز در شرکت تولیدی آبادان به ارزش ۶۷۸ میلیون ریال، خروج یک خودرو از شرکت و عدم عودت آن، عدم وجود یک خودرو در شرکت که در لیست اموال بوده، اما در شرکت مشاهده نشده و موارد دیگری از چنین معضلاتی اشاره شده است. عقد قرارداد با برخی افراد و پرداخت حقوق ماهیانه کامل بدون حضور فیزیکی افراد و نیز پرداخت حق الوکاله ای معادل ۳ میلیارد و ۴۲۹ میلیون ریال به همین فرد برای یک پرونده قضایی، عدم برگزاری مناقصات برای تعیین پیمانکار نیروی انسانی و خرید از یک محل خاص بدون رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت و بدون برگزاری مناقصه به مبلغ مجموعا ۸ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال، از دیگر مواردی بوده که در بررسی شرکت پرسی گاز ایران، از سوی هیات تحقیق و تفحص مجلس به عنوان تخلفات ثبت شده است. نگاهی به سیاهه تخلفات، تنها یک شرکت از مجموع صد ها شرکت اقتصادی زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، نشان می دهد که نباید تخلفات سازمان، تنها به یک فرد محدود شود و باید رسیدگی کاملی به این پرونده، برای بازگشت احتمالی اموال به صندوق کارگران صورت گیرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code