| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران:برای کاهش احساس سرما نیاز به چربی زیرپوستی است که با افزایش سن و کاهش چربی زیرپوست، پوست مردان نازک شده و سرما را بیشتر احساس می کنند. یک متخصص داخلی عنوان کرد: با گذراندن دوران میانسالی، به تدریج چربی زیرپوست مردان کم شده و همین امر موجب نازک شدن پوست آن ها شده و موجب می شود مردان سرما را بیشتر احساس کنند. جعفر نوابی در خصوص علت مخالفت بیشتر مردان مسن با «کولر»، گفت: باید در این زمینه به پدران و مردان مسن حق داد و علت این امر هم تغییرات فیزیولوژیکی در بدن آنهاست. نوابی تصریح کرد: با گذراندن دوران می انسالی و افزایش سن مردان، چربی زیر پوست آن ها به تدریج کم شده و همین امر موجب نازک شدن پوست آن ها شده و سبب می شود پوست آن ها سرما را بیشتر احساس کند. این متخصص داخلی افزود: برای کاهش احساس سرما نیاز به چربی زیرپوستی است که با افزایش سن و کاهش چربی زیرپوست، پوست مردان نازک شده و سرما را بیشتر احساس می کنند. نوابی خاطرنشان کرد: این روند در زنان معکوس است و با افزایش سن، چربی زیر پوست زنان افزایش می یابد که همین امر موجب گرمایی شدن آن ها در سنین بالا می شود. وی افزود: علاوه بر این با از بین رفتن هورمون استروژن، زنان دچار احساس گر گرفتگی می شوند که این احساس عمدتا تا سنین بالا تر باقی می ماند. این متخصص داخلی در پایان از همه افراد خواست تا با توجه به این مسئله بیش از پیش هوای پدران را داشته و سعی کنند در زمینه استفاده از کولر شرایط فیزیولوژیکی بدن آن ها را در نظر بگیرند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code