| شنبه، 22 مرداد 1401
محمد-میرقاسم-زادهنگاه ایران/سید محمد میرقاسم زاده* عزل و نصب ها در سیستم دستگاه های اجرایی امری معمول و متداول است . هیچ مدیری تا ابد مدیر باقی نمی ماند و چرخه برکناری ها معمولا با نیت تغییر و بهبود عملکرد دنبال می شود. اما این عزل و نصب ها در ساختارهای اداری، شیوه های گوناگونی دارد بدین معنا که قاعدتاً شیوه انتصاب ها در یک ساختار اداری با دیگر ساختارهای اداری مشابه نیست. شهرداری ها نیز پس از روی کار آمدن شوراهای اسلامی شهر به لحاظ انتصاب شهردار به این شورا ها وابستگی پیدا کردند و به عبارتی نصب و عزل شهردار بر اساس قوانین و آئین نامه های جاری بر عهده شورای اسلامی است. هرچند برخی اوقات اختلاف میان شماری از اعضای شورای اسلامی و شهردار، باعث اخلال در امور شهر می شود اما شرط اکثریت مطلق در طی کردن فرایند عزل از بایسته های استیضاح شهردار است. همچنین قانون گذار فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار را با تشخیص شورای اسلامی شهر ملاکی برای عزل شهردار برشمرده است. شوراهای اسلامی نهاد هایی برخاسته از آرای مردم و بی گمان نمادی از اراده آنان در تصمیم گیری های محلی هستند. به عبارتی همانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا در ابعاد محلی و محدود تر اقدام به اتخاذ تدابیر و تصمیماتی برای مردم آن محدوده جغرافیایی می نمایند که منشاء و منبع این قدرت تصمیم گیری، اصول مصرح قانون اساسی است. در دو ماهه اخیر شاهد عزل شهردار در دو شهر صومعه سرا و رودسر بودیم که به لحاظ، تعدد اعضای شورای پیگیر استیضاح و نیز سرانجام عزل شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اما تمرکز بر عزل شهردار رودسر خود دارای درس های اخلاقی خاص است که پرداختن بدان خالی از لطف نیست. از ۷ نفر شورای اسلامی شهر رودسر ۵ نفر موافق عزل و دو نفر مخالف بودند و فرایند استیضاح بر اساس مفاد قانون طی شد و سرانجام شهردار رودسر برکنار شد. اما در این بین آنچه حائز اهمیت است تمکین شهردار از رای شورا که نمادی از خواسته های شهروندان است، بود؛ که عدم تمکین آن و طبیعتا کنش ها و واکنش های بعدی ممکن است حقوق شهروندان را با مخاطره مواجه سازد. از سوی دیگر هیچ پیگیری حقوقی نیز از سوی شهردار معزول صورت نپذیرفت و متعاقب آن هیچ اقدام قهری بعدی نیز شکل نگرفت. این تمکین به آرای اعضای شورای اسلامی خود نمادی از روحیه دموکراتیک شهردار سابق رودسر است. چرا که صلاح مردم و وجاهت استیضاحی که از سوی شورای اسلامی معمول شده بود را دانست و پذیرفت که در صورت سلب آرای اعضای شورا، می بایست عرصه را به فرد دیگری واگذار نماید. بررسی سوابق تقابل شوراهای اسلامی و شهرداران در برخی از شهرهای کشور نشان می دهد که عمق اختلاف ها می تواند وقایع نامناسبی را رقم بزند و بازتاب های آن در گستره زمان جلوه گر می شود. شهردار معزول رودسر درک کرد که صلاح مردم آن است که به جهت پیشبرد امور شهر، زمان را به نفع خود تا انتخابات دور بعد شورای اسلامی، صرف دعاوی نکند و خودخواهی های سیاسی را ارجح بر منافع شهر نپندارد. در نهایت آنکه شهردار برکنار شده رودسر که خود از مدیران اسبق استانی است می دانست که؛ وقتی او را به جایگاه رفیعی رساندند، وقت بازپس گرفتن جایگاه، نباید آن را خراب و خود را تباه سازد. *مدیرعامل کانون رسانه های شهرستان صومعه سرا نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تأیید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code