| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران:به دنبال کاهش نرخ سود سپرده در شبکه بانکی، بانک مسکن میزان سود تسهیلات حساب صندوق پس انداز(خانه اولی ها) را تا دو درصد کاهش داد. گرچه شبکه بانکی در توافق تازه خود برای کاهش نرخ سود، سود تسهیلات را فاکتور گرفت و تغییری در نرخ حداقل ۲۲ درصدی آن ایجاد نکرد، اما سود تسهیلات در حوزه مسکن تا دو درصد کاهش یافته است. این در حالی است که بانک مسکن، حساب صندوق پس انداز یکم را مورد توجه قرار داده و سود این بخش که ۱۳ درصد بود را به ۱۱ درصد رسانده است، پیش تر و دراواسط اسفندماه سال گذشته نیز همزمان با کاهش نرخ سود در شبکه بانکی، سود این گزینه تسهیلاتی مسکن از ۱۴ به ۱۳ درصد رسیده بود. آنطور که بت شکن-مدیرعامل بانک مسکن- اعلام کرده است، نرخ سود تسهیلات حساب صندوق های پس انداز مسکن سه گانه این بانک یعنی صندوق پس انداز مسکن یکم، حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان و حساب صندوق پس انداز عادی از ۱۳ به ۱۱ درصد کاهش یافته است. اما حساب صندوق پس انداز یکم که از ابتدای سال گذشته راه اندازی شد، بر اساس شرایط جغرافیایی شامل سه گزینه وام دهی در ۴۰، ۶۰، و ۸۰ میلیون تومان است که البته در سال جاری برای زوجین ارتقا پیدا کرد و بنا بر مصوبه اخیر شورای پول واعتبار سقف وام مسکن از محل صندوق پس انداز به ۸۰، ۱۲۰ و ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت. در حالی نرخ سود در وام های صندوق پس انداز کاهش یافته که به گفته مدیر عامل بانک مسکن، با این اقدام مبلغ اقساط پرداختی مشتریان به میزان حدود ۱۰ درصد کاهش می یابد به طوری که مشتریان می توانند با دریافت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در سقف های ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب مبلغ ۸۸۰، ۶۶۰ و ۴۴۰ هزار تومان به صورت ماهانه پرداخت کنند. با این وجود میزان سود وام مسکن در حوزه ساخت و همچنین دریافت وام از محل خرید اوراق کاهش نیافته است و سود وام خرید مسکن از طریق اوراق(بدون سپرده گذاری) حدود ۱۷.۵ درصد خواهد بود. این سود نیز در سال جاری یک درصد کاهش داشت.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code