| شنبه، 22 مرداد 1401

نگاه ایران:براساس مصوبه مجلس در قانون بودجه 95 سقف وام ازدواج جوانان برای هر یک از زوجین از 3 به 10 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 4 ساله افزایش یافت.

پاسخ بانک ها به این پرسش که «آیا وام ازدواج 10 میلیون تومانی پرداخت می کنید؟»، در جدول زیر آمده است: بانک هایی که وام 10 میلیون تومانی ازدواج می دهند  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code