| شنبه، 22 مرداد 1401
نوبخت رئیس، قربانی نائب رئیس؛
       کد خبر: 52489

نگاه ایران: بر اساس رای گیری صورت گرفته در نشست عصر یک شنبه کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان علی نوبخت با 13 رای ریاست کمیسیون بهداشت و درمان را به دست آورد. سیدمرتضی خاتمی و محمدحسین قربانی به ترتیب با 18 رای و 16 رای به عنوان نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم انتخاب شدند.

به گزارش خانه ملت، گفتنی است یعقوب شیویاری و بشیر خالقی به ترتیب با 22 رای و 11 رای به عنوان منشی اول و دوم انتخاب شدند، همچنین محمدنعیم امینی فرد نیز با 16 رای به عنوان سخنگوی این کمیسیون برگزیده شد.

 کمیسیون بهداشت و درمان با حضور نمایندگان زیر  تشکیل می شود:

1. محسن علیجانی زمانی

2. بشیر خالقی

3. سیامک مره صدق

4. یعقوب شیویاری

5. بهروز بنیادی

6. سیدمرتضی خاتمی

7. ابوالفضل سروش

8. همایون یوسفی

9. منوچهر جمالی سوسفی

10. محمدحسین قربانی

11. ذبیح نیکفر لیالستانی

12. محمدنعیم امینی فرد

13 . علی نوبخت حقیقی

14. حسینعلی شهریاری

15. احمد همتی

16. حیدرعلی عابدی

17. اکبر ترکی

18. همایون هاشمی

19. مسعود پزشکیان

20. سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی

21. احمد حمزه

22. اکبر رنجبرزاده

23. عباسعلی پوربافرانی

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code