| شنبه، 22 مرداد 1401
انتقاد آیت‌الله مصباح از بازی‌های کامپیوتری و تماشای فوتبال: 
       کد خبر: 52396
نگاه ایران:یک استاد حوزه علمیه قم گفت: «زرق وبرق های دنیوی انسان ها را فریب داده و اجازه نمی دهد که انسان ها به لذت های اخروی برسند». آیت الله محمدتقی مصباح یزدی شامگاه پنجشنبه در جلسه درس اخلاق در دفتر مقام معظم رهبری در قم با اشاره به سرگرمی های دنیا گفت: «امروزه سرگرمی هایی در دنیا همچون بازی های کامپیوتری، مردم زیادی را به خود مشغول کرده، درحالی که آن ها چیزی از این بازی ها به دست نمی آورند، آخرِ این بازی ها هم خستگی است. خیلی از کارهایی که ما جدی می گیریم، مثل همین بازی هاست». او ادامه داد: «گاهی انسان از اینکه عمرش می گذرد و کاری انجام نمی دهد، ناراحت است، برای همین به سراغ سرگرمی ها می رود تا گذشت زمان را احساس نکند، درحالی که چیزی هم با این سرگرمی ها گیر انسان نمی آید، از جمله این کار ها می توان به تماشاکردن فوتبال اشاره کرد». استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: «یکی از ویژگی های انسان ها خودآرایی است، انسان ها معمولا کاری می کنند تا دیگران از آن ها خوششان بیاید که البته این کار گاهی می تواند مطلوب هم باشد. تفاخر یکی دیگر از کارهای انسان ها در این دنیاست و انسان ها معمولا به داشتن چیزهایی همچون منزل و ماشین در مقابل دیگران افتخار می کنند، درحالی که صرف داشتن این چیز ها حاصلی برای انسان ندارد. در روایات آمده است که هیچ انسانی روی زمین بیشتر از آنچه که خورده، از دنیا روزی برنداشته است». آیت الله مصباح یزدی با اشاره به ابدی بودن نعمت های اخروی گفت: «نعمت های دنیا محدود است و انسان آن را با زحمت به دست می آورد، اما نعمت های آخرت ابدی است و انسان برای به دست آوردن این نعمت ها نیازی به زحمت کشیدن و تقلاکردن ندارد. اگر انسان فکر کند، می بیند که نعمت های دنیا و آخرت با یکدیگر قابل مقایسه نیست». پدر و مادر هایی که رنج فرزنداری را تحمل نمی کنند او ادامه داد: «در گذشته داشتن فرزندان زیاد جزء افتخارات انسان ها بود و به این مسئله در قرآن هم اشاره شده است، اما اکنون پدر و مادر ها بیشتر به دنبال خوش گذرانی هستند و رنج فرزندداری را تحمل نمی کنند». استاد حوزه علمیه قم افزود: «زندگی در این دنیا همچون زمینی است که سبز می شود، ولی پس از مدتی این زمین سرسبز خشک شده و در نهایت هم باد آن برگ های خشک را با خود می برد. اگر انسان به قبرستان ها برود، تصاویر انسان های خوش چهره زیادی را می بیند که مردند و دفن شدند و در نهایت جنازه ایشان تبدیل به خاک شد». آیت الله مصباح یزدی، مثال زدن را یکی از شیوه های خداوند در قرآن دانست و تصریح کرد: «خدا از این شیوه برای معرفی آخرت به انسان استفاده کرده است. آخرت دو خانه است، یک خانه پرنعمت که انسان هر آن چیزی که بخواهد در آن وجود دارد، اما یک خانه دیگر در آخرت به نام جهنم است که این خانه پر از عذاب است و وصف عذاب های جهنم یک کتاب می خواهد». او ادامه داد: «این زرق وبرق های دنیوی، انسان ها را فریب می دهد و اجازه نمی دهد که انسان ها به لذت های اخروی برسند. انسان زمانی که سرگرم بازی و خودآرایی و فخرفروشی شود، از رسیدن به لذت های اخروی محروم خواهد شد. لعب و لهو و کثرت اموال ابزاری برای فریب دادن انسان است تا به آخرت نرسد». استاد حوزه علمیه قم افزود: «انسان آگاه از این ابزارهای مادی به عنوان اسبابی برای رسیدن به هدف و رستگاری استفاده می کند، در آن صورت هر لحظه عمر انسان برای او ثواب خواهد داشت و در نهایت در آخرت به لذت های ابدی می رسد؛ لذت هایی که زحمت و خستگی ندارد و انسان بدون هیچ محدودیتی می تواند از این لذت های اخروی استفاده کند». آیت الله مصباح یزدی با اشاره به محدودبودن دنیا گفت: «به فرض که همه زندگی انسان در دنیا به خوشی بگذرد، اما دنیا به هیچ وجه قابل مقایسه و جایگزینی با آخرت نیست، لذت های آخرت از نظر زمان، نوع و امتداد بسیار فرا تر از لذت های دنیوی است، این در حالی است که لذت های دنیوی آنی و محدود است».
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code