| یکشنبه، 23 مرداد 1401
نگاه ایران:وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حمایت از کشت فراسرزمینی نوشت: یک ایرانی در کشور برزیل ۶۰ هزار هکتار ملک را خریداری کرده و هم اکنون در حال تولید محصولات کشاورزی است. محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، درباره امکانات کشت فراسرزمینی برای اقتصاد کشاورزی ایران، اظهار کرد: کشورهایی از جمله روسیه، اوکراین، قزاقستان، آفریقا، برزیل و غنا - با توجه منابع آبی و خاکی مناسبی که دارند- می توانند در راستای انجام کشت فراسرزمینی مورد توجه ما باشند. او در ادامه گفت: در این راستا بخشی از محصولات کشاورزی مانند ذرت و دانه های روغنی که در بلندمدت وارد می کنیم را می توانیم در مناطقی که مناسب کشت فراسرزمینی هستند، تولید کنیم. وزیر جهاد کشاورزی سپس اعلام کرد: می توانیم در راستای کشت فراسرزمینی از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران حمایت کنیم. در شرایط حاضر نیز یک ایرانی در کشور برزیل ۶۰ هزار هکتار ملک را خریداری کرده و هم اکنون در حال تولید محصولات کشاورزی است. او گفت: اگر امکان دارد از نظر مقررات سرمایه گذاران و تولیدکنندگان خرید ملک کنند، کما اینکه در کشت فراسرزمینی قراردادهای ۲۵ تا ۴۹ سال نیز می تواند بسته شود. در حال حاضر نزدیک ۲۵۰ هزار هکتار را ایرانی ها یا مالک شده اند یا قراردادهای بلندمدت اند و نزدیک یک میلیون هکتار هم در حال مذاکره و بحث است که به قرارداد منجر شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code