| یکشنبه، 23 مرداد 1401
به مناسبت روز جهانی باد برگزار شد؛
       کد خبر: 52188
نگاه ایران/ آدینه صالح نژاد: ساحل چمخاله لنگرود عصر روز گذشته (جمعه 28خرداد) مملو از جمعیت مردمی بود که برای برگزاری «جشن بادبادک ها به مناسبت روز جهانی باد» جمع شده بودند. این برنامه توسط گروه حامیان محیط زیست «لنگرود یالمند» و با همکاری اداره محیط زیست لنگرود و شهرداری چاف و چمخاله در محل طرح سالم سازی دریای چمخاله و در هوایی آفتابی و همراه با وزش باد برگزار شد. در این جشن که با استقبال پرشور خانواده ها و ثبت نام بیش از ۵۰۰ نفر همراه شده بود، به بلند پرواز ترین بادبادک، زیباترین بادبادک دست ساز، بهترین شعار محیط زیستی، مسن ترین و کوچک ترین شرکت کننده ، هرکدام  هدیه نقدی از طرف شهرداری چاف و چمخاله اهدا شد. جشن بادبادکها چمخاله (2) جشن بادبادکها چمخاله (3) جشن بادبادکها چمخاله (4) جشن بادبادکها چمخاله (10) جشن بادبادکها چمخاله (1) جشن بادبادکها چمخاله (5) جشن بادبادکها چمخاله (6) جشن بادبادکها چمخاله (11) جشن بادبادکها چمخاله (31) جشن بادبادکها چمخاله (12) جشن بادبادکها چمخاله (13) جشن بادبادکها چمخاله (14) جشن بادبادکها چمخاله (18) جشن بادبادکها چمخاله (19) جشن بادبادکها چمخاله (30) جشن بادبادکها چمخاله (32) جشن بادبادکها چمخاله (22) جشن بادبادکها چمخاله (21) جشن بادبادکها چمخاله (33) جشن بادبادکها چمخاله (27) جشن بادبادکها چمخاله (36) جشن بادبادکها چمخاله (23) جشن بادبادکها چمخاله (24) جشن بادبادکها چمخاله (28) جشن بادبادکها چمخاله (29) جشن بادبادکها چمخاله (35) جشن بادبادکها چمخاله (34) جشن بادبادکها چمخاله (17) جشن بادبادکها چمخاله (16) جشن بادبادکها چمخاله (7) جشن بادبادکها چمخاله (8) جشن بادبادکها چمخاله (9) جشن بادبادکها چمخاله (26) جشن بادبادکها چمخاله (25) جشن بادبادکها چمخاله (20) جشن بادبادکها چمخاله (37) جشن بادبادکها چمخاله (38)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code