| سه شنبه، 07 تیر 1401
نگاه ایران: رئیس شورای اسلامی شهر رودسر از عزل شهردار این شهر خبر داد.

محمد حسین زاده با اشاره به عزل شهردار، اظهار کرد: خداداد قنبرزاده شهردار رودسر به دلیل قانع نشدن اعضای شورا از پاسخ های وی در روز یکشنبه گذشته، عصر امروز عزل شد.

وی تصریح کرد: اعضای شورای شهر رودسر طی بررسی های انجام داده، عصر امروز با پنج رأی موافق، شهردار رودسر را از ادامه خدمت در شهرداری این شهر عزل کردند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code