| چهارشنبه، 08 تیر 1401
نگاه ایران:در حالی برخی رسانه ها از تبدیل 1200 تن برنج وارداتی شرکت بازرگانی دولتی ایران به الکل ناشی از منقضی شدن تاریخ مصرف و ممنوعیت مصرف انسانی و دامی، خبر داده اند، معاون بازرگانی داخلی این شرکت ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد که برای تصمیم گیری در این زمینه منتظر جواب آزمایش سازمان غذا و دارو هستیم. حسن عباسی معروفان اظهار کرد: با توجه به این که در دولت قبلی و در سال های 1391 و 1392 ناشی از اوج فشار و احتمال تحریمی که علیه کشور وجود داشت، دولت تصمیمی اتخاذ کرد تا بیش از حد نیاز برنج وارد کند و هم خود و هم بخش خصوصی بیش از یک میلیون تن برنج وارد کردند که شاید در زمان خودش با شرایط آن زمان تصمیم بجایی بوده است، اما از آنجا که چهار ماه واردات برنج ممنوع شد و از سویی دیگر بخش خصوصی اقدام به عرضه برنج وارداتی خود کرد، عرضه و فروش برنج وارد شده در آن زمان به تاخیر افتاد. وی افزود: تاریخ انقضاء برنج یا همان تاریخ مصرف بهینه این محصول دو سال پس از تولید است که اگر خوب نگهداری شود می توان آن را مجددا تمدید کرد که باید با دستور دستگاه های نظارتی مانند سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد که در این راستا پیرو نامه نگاری های صورت گرفته اندک ذخائر باقی مانده برنج از آن زمان که کمتر از 10 هزار تن است، از سوی سازمان غذا و دارو تا پایان خرداد ماه امسال برای مصرف مورد تایید قرار گرفت. معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی با بیان این که ذخائر باقی مانده برنج وارداتی مذکور در چهار استان وجود دارد، ادامه داد: در این راستا در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار تصمیم گیری شد تا برنج های ته انباری بازرسی و مورد آزمایش قرار گیرد تا در صورت قابلیت مصرف انسانی، دامی یا صنعتی برای آن تصمیم گیری های لازم اتخاذ شود. واردات برنج درخواست وزیر از رئیس جمهور برای برخورد با عاملان خسارت به بیت المال عباسی معروفان اعلام کرد: یکی از عواملی که باعث شد تا تاریخ مصرف تمدید شده محموله های برنج مذکور به پایان برسد این بود که برخی در استان هایی مانند بندرعباس اقدام به توقیف بی مورد آن به عنوان برنج قاچاق کرده بودند که نهایتا پس از گذشت شش - هفت ماه و طی مراحل قضایی ثابت شد که این برنج ها قابلیت مصرف انسانی داشته و قاچاق نبوده اند. وی با تاکید بر پیگیری و جبران خسارت وارد شده به بیت المال، اضافه کرد: وزیر جهاد کشاورزی در این راستا به رئیس جمهور نامه ای نوشته و در آن خواستار برخورد با عاملان این حادثه و کسانی که باعث شدند تا به بیت المال چنین آسیبی وارد شود، شده است. معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرد: یکی از مصارف صنعتی برنجی که قابلیت مصرف انسانی و دامی نداشته باشد، ساخت الکل است، اما تاکنون هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده و حتی یک کیلوگرم برنج با این هدف فروخته نشده است که مشخص نیست چرا برخی رسانه ها در این زمینه جوسازی می کنند. عباسی معروفان گفت: در حال حاضر منتظر جواب آزمایش های صورت گرفته روی محموله های برنج باقی مانده از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستیم و پس از دریافت پاسخ آزمایش های مذکور تصمیم گیری های لازم اتخاذ می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code