| چهارشنبه، 08 تیر 1401
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان خبر داد:
       کد خبر: 51817
نگاه ایران:شاخص بهای کل کالاها و خدمات مصرفی خانوار های شهری و روستایی استان گیلان در اردیبهشت ماه 1395 اعلام شد. به گزارش پرتال سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان وحید طیفوری از اعلام شاخص بهای کل کالاها و خدمات مصرفی خانوار های شهری و روستایی استان گیلان در اردیبهشت 95 خبر داد و اظهار کرد: شاخص بهای کل کالاها و خدمات مصرفی خانوار های شهری استان(براساس سال پایه 100=1390) در اردیبهشت 95 برابر 219 بوده است که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزایش داشته است. معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان ادامه داد: شاخص بهای کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) نیز 9.5 درصد را نشان می دهد که نسبت به مقدار مشابه در فروردین ماه اسمال که همین مقدار بود، تغییری نداشته است. وی با بیان سال 1395 نسبت به اینکه درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم شهری) 10.9 درصد است، خاطرنشان کرد: این مقدار نسبت به تورم فروردین ماه 1395، 0.2 درصد کاهش یافته است. این مقام مسئول در ادامه، شاخص بهای کل کالاها و خدمات مصرفی خانوار های روستایی استان گیلان در اردیبهشت ماه 1395 را برابر 236.1 اعلام کرد و گفت: این شاخص نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش داشته است. طیفوری عنوان کرد: شاخص بهای کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 9.5 درصد اعلام شد که نسبت به مقدار مشابه در فروردین ماه که 10.1 درصد بود، 0.6 درصد کاهش یافته است. وی در پایان درصد تغییرات شاخص کل خانوارهای روستایی در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم روستایی) را 12.3 درصد اعلام کرد و افزود: این مقدار نسبت به تورم فروردین ماه 1395 که 12.7 درصد بوده، 0.4 درصد کاهش داشته است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code