| دوشنبه، 06 تیر 1401
نگاه ایران:آنچه در تصویر آمده قیمت روز برخی از خودروهای صفر تولیدی شرکت پارس خودرو در سطح بازار تهران است که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code