| دوشنبه، 06 تیر 1401
نگاه ایران:  یارانه نقدی ماه جاری ساعت ۲۴ چهارشنبه - ۲۶ خرداد - به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. این شصت و چهارمین مرحله از پرداخت یارانه های نقدی است که به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز می شود. در حال حاضر بالغ بر ۷۵ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می کنند که این تعداد پرداختی هزینه ای حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان در هرماه برای دولت به همراه دارد. این در حالی است که با توجه به تکلیف قانون بودجه ۱۳۹۵ برای حذف گروه های هدف که مجلس معتقد است حدود ۲۴ میلیون نفر را در برمی گیرد، باید دولت به زودی در رابطه با اجری این ماده قانونی و حذف حداقل بخشی از یارانه بگیران پردرآمد اقدام کند. هرچند طبق قانون دولت باید از تیرماه امسال برای قطع تعداد قابل توجهی از یارانه بگیران اقدم کند. بااین حال تاکنون خبری قطعی و نهایی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره تصمیم دولت در این رابطه منتشرنشده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code