| شنبه، 04 تیر 1401
نگاه ایران: شامگاه جمعه در محله بهار آبادان اعضای یک خانواده در خانه پای سفره افطاری نشسته بودند که ناگهان زنگ خانه به صدا درآمد. وقتی مرد خانه در را باز کرد دومرد موتورسوار بی درنگ به طرفش شلیک کردند.
دیگر اعضای خانه که با شنیدن صدای شلیک ها، وحشت زده خود را جلوی در رسانده بودند نیز از سوی مهاجمان مسلح هدف شلیک گلوله قرار گرفتند. مردان مسلح لحظاتی بعد از صحنه گریختند. دقایقی بعد همسایه ها، مجروحان را به بیمارستان منتقل کردند و با تلاش تیم پزشکی اعضای خانواده از مرگنجات یافتند. تیراندازی های گاه و بی گاه افراد مسلح  در آبادان باعث اعتراض گسترده و جدی مردم این شهرستان شده است و بارها از مسئولان خواسته اند باجمع آوری سلاح های غیرمجاز از سطح شهر بخصوص از عشایر و طوایف منطقه آرامش رابه شهربازگردانند و امنیت مردم منطقه راتأمین کنند اما متأسفانه شدت تیراندازی ها نه تنها کم  نشده بلکه این روند همچنان ادامه دارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code