| سه شنبه، 07 تیر 1401
نگاه ایران: با تصمیم رئیس فدراسیون فوتبال مزایده اول تیم فوتبال نفت لغو و باید مزایده دومی با شرط عدم خروج تیم از تهران برگزار شود. مسؤولان و بازیکنان تیم فوتبال نفت تهران با مهدی تاج جلسه ای برگزار کردند و در آن به اهمیت ادامه کار این تیم در استان تهران تاکید داشتند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز به آنها اعلام کرد مزایده ای که برگزار شد و باشگاه ملوان در آن برنده بود مراحل قانونی را به طور کامل پشت سر نگذاشته و باید مجددا این کار صورت گیرد. طبق نوشته تسنیم، با اعلام تاج دومین مزایده تیم نفت تهران با این شرط برگزار خواهد شد که تیم به خارج از استان تهران منتقل نشود که در این صورت باشگاه ملوان انزلی نمی تواند در آن شرکت کند.   اطلاعیه سازمان لیگ درباره انتقال «غیرقانونی» نفت به انزلی سازمان لیگ فوتبال ایران همچنین سازمان لیگ در اطلاعیه ای اعلام کرد که انتقال باشگاه نفت تهران به ملوان انزلی وجاهت قانونی ندارد. به گزارش سایت سازمان لیگ، در خصوص برگزاری مزایده و انتقال امتیاز باشگاه نفت تهران به ملوان انزلی، سازمان لیگ اطلاعیه ای صادر کرد. این اطلاعیه به شرح زیر است: از آنجایی که موسسه فرهنگی ورزشی نفت تهران در نظر دارد امتیاز تیم خود را واگذار کند و با توجه به سوابق امر ممکن است باشگاه های دیگری نیز قصد فروش و انتقال امتیاز تیم فوتبال خود را داشته باشند ضروری است، با رعایت کامل قوانین و مقررات جاری مصوب فدراسیون فوتبال اقدام شود که در مزایده باشگاه نفت صورت نگرفته است. بنابراین مسئولیت عدم موافقت و تبعات ناشی از آن متوجه مسئولان محترم ذیربط خواهد بود. 1- در خصوص فروش، واگذاری و یا انتقال امتیاز یا سهام باشگاه باید برابر مفاد ماده 5 آیین نامه شماره 11/6793/261 مورخ 90/05/11 و دستورالعمل شماره 11/9118/261 مورخ 90/06/19 اقدام کنند که این موضوع با مخالفت صریح هئیت فوتبال استان تهران مطرح شده است. 2- پیرو آیین نامه مربوطه قبل از تنظیم مبایعه نامه، مزایده و موافقت هیئت فوتبال استان و پیرو دستورالعمل 11/9118/261 اداره کل تربیت بدنی استان مبداء (کمیسیون ماده 5 ) باید دریافت می شد که اخذ نگردیده است. 3- مورد معامله و یا انتقال باید بدواً پس از هماهنگی با سازمان لیگ پس از اخذ تسویه حساب و تائیدیه مبنی بر عدم مشکلات حقوقی و مالی از بخش های ذی ربط و رفع تعهدات و بدهی های مربوطه و تسویه حساب مالیاتی امکان پذیر باشد که این موضوع رعایت نشده است. 4-اخذ تاییدیه از کمیته های فنی و توسعه و صدور مجوز فدراسیون فوتبال به دلیل رعایت اهداف و وظایف فدراسیون فوتبال وجود ندارد. 5- پیرو بند یک آیین نامه شرایط واگذاری مورخ 90/06/20 که به تمامی باشگاه ها ابلاغ شده است، هر گونه مورد معامله باشگاه و انتقال بدواً پس از هماهنگی و موافقت سازمان لیگ صورت گیرد که این مهم صورت نگرفته و سازمان لیگ مخالفت خود را برای انجام انتقال اعلام کرده است و تسویه حساب و تائیدیه مبنی برعدم مشکلات حقوقی و مالی از بخش ذی ربط فدراسیون و سازمان لیگ و تسویه حساب مالیاتی وجود ندارد. 6- قبل از اینکه امتیاز یا سهام باشگاه واگذار شود وضعیت قراردادهای بازیکنان و کادر فنی باید با هماهنگی طرفین قرارداد بین بازیکنان و کادر فنی با باشگاه مشخص شده باشد که این موضوع رعایت نشده است. در خاتمه با استناد به شرایط فوق الذکر، واگذاری سهام باشگاه و مزایده انجام شده وجاهت قانونی نداشته و این سازمان مسئولیت عدم رعایت ضوابط قانونی را متوجه مسئولان ذی ربط می داند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code