| چهارشنبه، 08 تیر 1401
نگاه ایران:نماینده مردم تهران در مجلس دهم گفت: برنامه احمدی نژاد این است که حتماً برای انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کند اما ۴۸ ساعت پیش از برگزاری انتخابات کنار می کشد. الیاس حضرتی با اشاره به حضور قطعی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، اظهار کرد: خبر مهمی که در این خصوص دارم این است که آقای احمدی نژاد قطعاً در رقابت های انتخاباتی حاضر خواهد شد، اما بی شک تا پایان در عرصه رقابت باقی نخواهد ماند. او گفت: برنامه احمدی نژاد این است که حتماً برای انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کند اما ۴۸ ساعت پیش از برگزاری انتخابات، به نفع یکی دیگر از نامزدها یا حتی بدون حمایت از فرد دیگری، کنار می کشد. اهداف چهارگانه احمدی نژاد از حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده نماینده مردم تهران در مجلس دهم با اشاره به اهداف چهارگانه احمدی نژاد از حضور در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری دوازدهم، گفت: احمدی نژاد چهار هدف را دنبال می کند. اول این که با این اقدام، به دنبال احیای حاشیه نشین ها خواهد بود و هدف دوم او نیز این است که با این حضور در راستای بالا بردن انتظارها و توقع های مردم از رئیس جمهور اقدام می کند. حضرتی ادامه داد: سومین هدف احمدی نژاد تخریب دولت آقای روحانی خواهد بود و چهارمین هدف احمدی نژاد نیز پاسخ به اتهام هایی است که در این مدت علیه او و دولت های نهم و دهم مطرح شده است. جایگاه ریاست جمهوری برای احمدی نژاد جذابیت ندارد او همچنین در توضیح دلائل باقی نماندن احمدی نژاد در صحنه رقابت ریاست جمهوری تا پایان این رقابت انتخاباتی، خاطرنشان کرد: احمدی نژاد فکر می کند ریاست جمهوری جایگاهی نیست که بتواند اهداف و برنامه هایش را پیش ببرد. به هرحال، او هشت سال در این پست حضور داشته و با تلخی ها و شیرینی های حضور در مقام ریاست جمهوری آشنایی دارد و حضور مجدد در این مقام برایش جذابیتی ندارد اما موقعیت رقابت های انتخاباتی، فرصت مناسبی است که قطعاً از آن نمی گذرد. یک دوره ای شدن دولت یازدهم، جنگ روانی علیه روحانی است حضرتی در پاسخ به سوال دیگری درباره مسائلی که درخصوص یک دوره ای بودن دولت روحانی مطرح می شود، گفت: این اقدام ها و مسائلی که مطرح می شود، در راستای تخریب و تحت فشار قرار دادن دولت و جنگ روانی علیه روحانی انجام می شود که این مسائل از روز اول کار دولت یازدهم مطرح شد و همچنان درحال پیگیری است. حضرتی در پایان تصریح کرد: آن چه درخصوص این که دولت یازدهم پشت این مسائل است و در واقع طرح موضوع یک دوره ای شدن دولت روحانی به عنوان اقدامی تبلیغاتی ازسوی خود دولت انجام می شود، به هیچ عنوان صحت ندارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code