| سه شنبه، 07 تیر 1401
نگاه ایران:یک کارشناس دارو در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گفت: قطره های چشم، گوش و بینی به شرطی که دارو به حلق نرسد، موجب ابطال روزه نمی شوند. دکتر مجید حنیفه اظهار کرد: تمامی داروهایی که از راه پوست جذب بدن می شوند، مانند کرم ها، پمادها و نوارهای چسب حاوی مواد دارویی موجب باطل شدن روزه نمی شوند. وی در خصوص استفاده از انواع شیاف، محلول ها و کرم های واژینال، اعلام کرد: مصرف موارد شده در ایام روزه داری روزه را باطل نمی کند. حنیفه عنوان کرد: آمپول هایی با تزریق زیرپوستی، عضلانی یا وریدی به استثنای تغذیه از راه وریدی، سرم و آمپول های تقویتی موجب ابطال روزه نمی شود. این کارشناس مصرف منطقی دارو اظهار کرد: از آنجا که مصرف کافی آب و مایعات نقش مهمی در دفع داروها و متابولیت های ناشی از آنها دارد، لازم است دقت شود که در فاصله بین افطار تا سحر به میزان کافی آب و مابعات به بدن روزه داران به ویژه بیمارانی که دارو مصرف می کنند، برسد. وی یادآور شد: نوشیدن آب و مایعات کافی ضمن تامین نیاز روزه داران به مایعات به ویژه اکنون که ماه رمضان در فصل گرما قرار دارد، شرایط لازم را برای دفع مناسب داروها و متابولیت های آنها از بدن فراهم می کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code