| شنبه، 04 تیر 1401
نگاه ایران/گروه اجتماعی: بعدازآن که پدیده ای به نام «دیوار مهربانی» در بسیاری از شهرها شکل گرفت که طی آن شهروندان درجاهای تعیین شده لباس های غیرقابل نیازشان را برای استفاده افراد نیازمند قرار می دادند حالا شاهد تکرار این تجربه به نوعی دیگر هستیم. طبق اطلاعات رسیده به نگاه ایران، تصویری که مشاهده می شود مربوط به یک ساندویچی در بندر انزلی است. صاحب این ساندویچی با تعیین بخشی در مغازه اش و چسباندن برگه ای روی آن نوشته است «روزانه 3 عدد ساندویچ رایگان برای افراد فقیر در نظر گرفته است (کودکان خیابانی،زنان بی سرپرست و..). او از مشتریان مغازه اش درخواست کرده است: شما هم می توانید در حد توان یک یا چند ساندویچ به دلخواه خریداری کرده و رسید آن را روی دیوار بچسبانید. شاید همین یک وعده غذا از دزد شدن یک کودک بی گناه یا... جلوگیری کند.    
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code