| سه شنبه، 07 تیر 1401
یونس رنجکشیونس رنجکش چند روز پیش یکی از روحانیون پایتخت نشین که به هر بهانه ای به استان گیلان سفر کرده بودآن هم در ایام سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی گویا پس از گشت و گذار در برخی نقاط گیلان چشمش به پدیده هایی برمی خورد و در واکنش به آن فریاد وامسلما سر می دهد و کاسه داغ تر از آشی می شود که گویا همه فسخ و فجورها منشاء آن گیلان است و گیلانیان عاملان آن  و با بیان جمله "برخی نقاط گیلان با اروپا فرقی ندارد و یا برخی با بی حجابی محض و لباس های نیمه عریان در خیابان حضور داشتند" اقدام به سخنانی میکند که مردم این استان آن را توهین به خود تلقی می کنند حالا اینکه ما از این واعظ در سالگرد رحلت حضرت امام(ره) نه منبری در گیلان دیدیم نه سخنانی شنیدیم و او به کجا رفته و چه دید وچه شنید... بماند! البته  خودش در پی واکنش هایی که به سخنان او شده بود اظهاراتی داشت و پذیرفت که به اشتباه رفته است! نکته قابل توجه نسبت به اظهارات وی واکنش هایی بوده است که در استان اتفاق افتاد و همگرایی و همزبانی اقشار مختلف این استان از  مسئولان و کارشناسان و  نمایندگان مجلس گرفته تا دست اندرکاران رسانه ای و سایر اقشار مردم در این زمینه بود که در میان آن ها نه نگاه چپ و راست حاکم بود و نه اصولگرایی و اصلاح طلبی بلکه همه انان در یک اتحاد نانوشته به انتقاد از این چنین رویکردی نسبت به مردم گیلان و این استان داشتند. این موضوع از آن جهت قابل اهمیت است که می تواند درسی باشد برای آنان که با اغراض مختلف به رویارویی با مردم این استان می آیند تا از پس آن سودا به منافعی  برسند و  از سوی دیگر نشان می دهد می توان بدور از نگاه ها و نگرش های سیاسی به منافع عمومی استان نگریست و از مطالبات مردمش دفاع کرد که این چنین نگرشی نقش مهمی در فرآیند توسعه این استان و دفاع از حریم منافع عمومی آن دارد. منافعی که عده ای هنوز با غبارآلود کردن فضا به دنبال سرپوشی برای هدردادن سرمایه های مادی و معنوی استان در زمان مسئولیت و داشتن سکان سرنوشت مردم در دستان خود در همین چند ساله نه چندان دور هستند. امید است در سایر بخش ها نیز درسی  داده و گرفته شود! نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تأیید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود. 

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code