| شنبه، 04 تیر 1401
با موافقت تمام نمایندگان استان:
       کد خبر: 51265
نگاه ایران: طی حکمی از سوی مجمع نمایندگان استان گیلان «مهدی لطیفی» به عنوان مسئول دبیرخانه مجمع نمایندگان استان گیلان در دوره دهم منصوب و در این سمت ابقا شد. در این حکم خطاب به مهدی لطیفی آمده است: با توجه به تعهد, سوابق و تجربه های موفق جنابعالی به موجب این حکم به سمت مسئول دبیرخانه مجمع نمایندگان استان گیلان در دوره دهم منصوب می شوید. امیدواریم در تدوین برنامه اجرایی, کارگروه ها و برنامه های استانی, ارائه گزارش های مدون سیاسی, اجتماعی و اقتصادی به مجمع نمایندگان, برگزاری هم اندیشی نمایندگان با دستگاه های اجرایی, اصحاب رسانه,دانشگاهیان و تشکل های بخش خصوصی و ارتباط و تعامل با دستگاه ها و سازمانها اهم وظایف جنابعالی خواهد بود. انشاالله کمافی سابق در تحقق اهداف و راستای وظایف قوه مقننه منصور باشید.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code