| سه شنبه، 07 تیر 1401
نگاه ایران:/پویا بازارگرد:جلسه هفتگی شورای شهر رشت عصر امروز با حضور 14 عضو برگزار شد. (گزارش کامل جلسه) غایب صدو چهل و پنجمین جلسه شورای شهر رشت مجید رجبی بود. در نشست امروز منوچهر جمالی عضو سابق این شورا و نماینده فعلی مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی از حضور همکاران خود خداحافظی کرد. جلسه شورای شهر (2) منوچهر جمالی خرداد جلسه شورای شهر (10) جلسه شورای شهر (9) جلسه شورای شهر (11) جلسه شورای شهر (12) جلسه شورای شهر (13) جلسه شورای شهر (4) جلسه شورای شهر (6) جلسه شورای شهر (8) جلسه شورای شهر (14) رضا رسولی خرداد جلسه شورای شهر (31) حجت جدب خرداد (1) جلسه شورای شهر (28) امیرحسین علوی خرداد جلسه شورای شهر (32) جلسه شورای شهر (27) جلسه شورای شهر (16) محمدحسین واثق کارگرنیا خرداد جلسه شورای شهر (19) جلسه شورای شهر (17) فرانک پیشگر خرداد جلسه شورای شهر (22) مسعود کاظمی خرداد جلسه شورای شهر (26) جلسه شورای شهر (29) جلسه شورای شهر (7)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code