| چهارشنبه، 08 تیر 1401
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان خبر داد:
       کد خبر: 51089
نگاه ایران: مدیرکل تامین اجتماعی گیلان از افزایش مستمری ها و کمک های جانبی بازنشستگان استان خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی گیلان جمیل حق پرست افزود: کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان که تا پایان سال 94 برقرارشده اند، از ابتدای سال 95، به میزان 14 درصد مستمری قابل پرداخت در اسفندماه 94، افزایش می یابد. وی اظهار داشت: در اجرای ماه 111 قانون تامین اجتماعی، میزان مستمری بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی و مجموع مستمری بازماندگان که در طول سال 95 برقرارشده ، حسب مورد تا مبلغ هشت میلیون و 121 هزار و 660 ریال افزایش می یابد. حق پرست خاطرنشان کرد: همچنین به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه های زندگی و باهدف ارتقاء معیشت مستمری بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی میزان کمک های جانبی مستمری بگیران در سال 95 نیز افزایش یافته است. مدیرکل تامین اجتماعی گیلان بیان داشت: در این راستا، حق سنوات مازاد بر 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه (اصلی و ارفاقی) آن گروه از مستمری بگیران که وفق مقررات در بخشنامه های مربوطه در حال پرداخت است، در سال 95 به میزان پنج هزار ریال به ازای هرسال سابقه مازاد بر 20 سال افزایش می یابد. وی تصریح کرد: بر اساس بخشنامه صادره، کمک هزینه ماهانه عائله مندی در سال 95 معادل 349 هزار و 980 ریال، کمک هزینه ماهانه اولاد 70 هزار و 680 ریال و کمک هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند 174 هزار و 990 ریال است. مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان بیان داشت: میزان کمک هزینه های مسکن و معیشت به ازای هر پرونده مستمری به ترتیب 165 هزار و 385 هزار ریال در هرماه تعیین شده است.وی یادآور شد: مابه التفاوت مربوط به ماه های فروردین و اردیبهشت سال 95 طی فهرست های جداگانه ای در ماه های تیر و مرداد پرداخت می شود. بیش از یک صد و سه هزار نفر مستمری بگیر تامین اجتماعی استان گیلان هستند.افزون بر 390 هزار نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان قرار دارند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code