| سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
[caption id="attachment_356" align="alignnone" width="135"]سام سکوتی بداغ سام سکوتی بداغ[/caption] ترازو را برای توزین اشیا و انسان ها در وقت ضروری استفاده می کنند  تا شما خریدار چیزی نشوید، وزن آن خیلی برای شما اهمیت پیدا نمی کند و یا تا قرار بر رفتن روی تشک با تاتامی نباشد، کمتر به سراغ وزن کشی می رویم البته اگر اضافه وزن و کلسترول هنوز تبدیل به دغدغه زندگی ما نشده باشد. حال همین ترازوی وزن کشی گاهی از عینیت خارج شده و وارد دنیای انتزاعی می شود. ذهنی ترین جایی که ترازو نقش فعالی در آنجا ایفا می کند جهان قشنگ، دوست داشتنی، گران قیمت و پاک سیاست است که وزن هر فرد را ترازوی انتزاعی سیاست معین می کند و وزن افراد بدون رفتن بر روی ترازو محک می خورد. این ترازو خیلی رحیم نیست و اگر اشتباه کوچکی مرتکب شوید، خیلی سریع سنگ محک را کوچک می کند و تا آنجا پیش می رود که بی وزنی را هم نشان می دهد و دقت این ترازو از دستگاه توزین جواهر فروشی هم دقیق تر است که هیچ کسی را یارای فرار از تنبیهات احتمالی آن نیست! این روزها سر این وسیله در کشور ما خیلی شلوغ است و عده ای سعی در گول زدن این وسیله و تقلب در وزن کشی دارند که باید به عرض این عزیزان برسانیم که آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت و امروز دیگر زمان فچرخان سیاسی گذشته است و سعی کنید بر بی وزنی خود ادامه دهید که دیگر در ترازوی سیاست کشور جایی ندارید و جملات و تحرکات شما برای مردم از حنای تاریخ گذشته هم بی رنگ تر شده است. برخی ها هم با تمام بی وزنی که دارند سعی می کنند خود را به بزرگانی سنجاق کنند تا همراه آنان وزن کشی شوند که باید به آنها هم متذکر شویم که این دستگاه کاملا هوشمند است و در زمان وزن کشی  سره را از ناسره تشخیص می دهد و شما را وزن نمی کند، پس دست بردارید از  پاچه شلوار بزرگان که ملوث کردن پاچه شلوارشان دردی از شما دوا نخواهد کرد. این نوشته هیچ مخاطب خاص و عامی ندارد و  نویسنده هم اصلا تیرانداز خوبی نیست و کاملا بی هدف و هوایی شلیک کرده است. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code