چهارشنبه، 05 آذر 1399 | 2020 Wednesday 25 ,November  
نگاه ایران:مدیر کل دفتر وزارت آموزش و پروش گفت: واحدهای مشاوره آموزش و پرورش ضعیف عمل می کنند اما همه تقصیر خودکشی دانش آموز بر گردن این وزارتخانه نیست. دانش آموز دختر سال سوم دبیرستان امروز در آخرین روز امتحانات نهایی و پس از پایان امتحان و انداختن عکس یادگاری با دوستان و معلمانش در سرویس بهداشتی مدرسه خود را حلق آویز کرد. در این رابطه محمد فاضل مدیر کل دفتر وزارت آموزش و پروش در پاسخ به این اینکه گفته می شود واحدهای مشاوره آموزش پرورش در رابطه با شناسایی دانش آموزان دچار مشکل روحی و روانی ضعیف عمل می کنند، اظهار داشت: خودکشی دلایل مختلف خانوادگی، روانی و اجتماعی دارد. وی افزود: این که صرفاً آموزش و پرورش در برابر خودکشی دانش آموز پاسخگو باشد، منطقی نیست. بسیاری از دلایل اجتماعی منجر به بروز این معضل می شود. مدیر کل دفتر وزارت آموزش و پرورش گفت: این دانش آموز قبلاً تصمیم به خودکشی گرفته بود و حتی امکانات لازم حتی طناب دار با خود به مدرسه آورده بود. فاضل ادامه داد: البته می پذیریم که واحد مشاوره آموزش و پروش و انجمن اولیا و مربیان باید به این مسئله ورود کرده و دوره های لازم را برگزار کند همچنین آموزش و پرورش گزارش مربوط به عوامل دخیل در خودکشی دانش آموزان به مراجع زی ربط منتقل می کند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code