شنبه، 15 آذر 1399 | 2020 Saturday 05 ,December  
نگاه ایران/پویا بازارگرد:از حدود 4 سال قبل 8 جوان با ایده علیرضا تندور کار عجیبی را در لولمان فومن آغاز کردند. علیرضا با همراهی مهدی، مسعود و هادی برادرانش و امیر محمد عاشوری (پسر عمه) و سه تن از دوستانش رضا بیات، مصطفی رفعی نژاد، پوریا زارع برای اولین بار به صورت اصولی در ایران کار پرورش زالو را در این روستا آغاز کردند. تولیدی که در اسم عجیب اما از نظر اقتصادی دارای صرفه است. آنها می گویند هر ۴زالو مساوی با یک بشکه نفت است. (گزارش میدانی از پرورش زالو) پرورش زالو در فومن علیرضا تندرو (1) پرورش زالو در فومن علیرضا تندرو (2) پرورش زالو در فومن علیرضا تندرو (3) پرورش زالو در فومن علیرضا تندرو (4) پرورش زالو در فومن علیرضا تندرو (5) پرورش زالو در فومن علیرضا تندرو (6) پرورش زالو در فومن علیرضا تندرو (7) پرورش زالو در فومن علیرضا تندرو (8) پرورش زالو در فومن علیرضا تندرو (9) پرورش زالو در فومن علیرضا تندرو (15) پرورش زالو در فومن علیرضا تندرو (26) پرورش زالو در فومن علیرضا تندرو (12) پرورش زالو در فومن علیرضا تندرو (14) پرورش زالو در فومن علیرضا تندرو (11) علیرضا تندرو (1) پرورش زالو در فومن علیرضا تندرو (18) پرورش زالو در فومن علیرضا تندرو (16) پرورش زالو در فومن علیرضا تندرو (20) علیرضا تندرو (3) پرورش زالو در فومن علیرضا تندرو (23) پرورش زالو در فومن علیرضا تندرو (24) پرورش زالو در فومن علیرضا تندرو (25)  

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code