| سه شنبه، 27 مهر 1400
نگاه ایران:مرد روستایی، وقتی نوه یک ساله اش را با خوشحالی به هوا می انداخت تصور نمی کرد که پنکه سقفی قاتل این کودک شود. پیرمرد گمیشانی در گرگان، آن روز خوشحال تر از همیشه به خانه رفت چرا که از فروش گندم های دسترنج یک ساله اش سود خوبی نصیبش شده بود بنابر این عجله داشت تا زودتر خانواده اش را نیز در این شادی سهیم کند. اما پیرمرد نمی دانست چه حادثه تلخی در کمین او و خانواده اش نشسته است. هوا گرم بود و پنکه سقفی تنها وسیله خنک کننده این خانه روستایی. وی به محض ورود به طرف نوه کوچولویش رفت و در حالی که کودک را در آغوش می فشرد او را غرق بوسه کرد. سپس با خوشحالی کودک را به هوا انداخت. صدای قهقهه های شیرین کودک، فضای خانه را پر کرده بود که ناگهان نفس ها در سینه حبس شد. پیرمرد آنچه را می دید باور نمی کرد. سر کودک با پره های پنکه سقفی برخورد کرد و در یک چشم بر هم زدن دنیا مقابل چشمانش سیاه شد. بلافاصله بچه را به بیمارستان منتقل کردند اما کودک یک ساله بر اثر ضربه مغزی جان باخته بود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code