| پنجشنبه، 29 مهر 1400
نگاه ایران: نشست خبری سیدمحمدعلی ثابت قدم شهردار رشت در حالی عصر روز گذشته با حضور جمع کثیری از خبرنگاران برگزار شد که در این نشست برای اولین بار ناگفته های زیادی را مطرح و سکوت خود را شکست. (گزارش مشروح نگاه ایران) و (گزارش تصویری) به گزارش دیارمیرزا؛ ثابت قدم در حاشیه این نشست با قدردانی از اعضای شورا در پیشبرد اهداف شهرداری در راستای توسعه رشت به ۹ عضو شورا که همگام و یاور شهرداری بوده اند اشاره و اظهار کرد: اگرچه اعضای شورا با ما همکاری داشته اند اما آقایان محمدحسن کارگرنیا، فرهاد شوقی، مظفر نیکومنش در کنار خانم ها و آقایان اسماعیل حاجی پور، امیرحسین علوی، رضا رسولی، فاطمه شیرزاد و رضا موسوی روزان بیشترین همکاری را با شهرداری داشته اند و بنده آنها را دوست خودم، مردم، رشت و شهرداری رشت می دانم چرا که برای توسعه شهر کار می کنند. وی جمالی را هم یاور مدیریت شهری دانست و گفت: در صورت خروج ایشان از شورا انشاالله نفر بعدی(حجت جذب) هم دوست مردم , رشت و شهرداری در راستای توسعه رشت خواهد بود. به گزارش نگاه ایران؛ با توجه به این ترکیب، می توان به شکل روشنی مرزبندی 6 عضو دیگر شورای شهر را با شهردار تشخیص داد. این شش نفر عبارتند از محمود باقری خطیبانی، مسعود کاظمی، مجید رجبی ویسرودی، فرانک پیشگر، عباس صابر و محمدعلی رفیعی نوده. با احتمال ورود حجت جذب به عنوان عضو علی البدل به شورای شهر رشت به جای منوچهر جمالی که موفق به راهیابی به مجلس شورای اسلامی از حوزه رودبار و منجیل شد و با توجه به نزدیکی این کارشناس ارشد حقوق به محمدعلی ثابت قدم، به نظر می رسد به شرط استمرار شرایط موجود، خطر خاصی ثبات مدیریت شهری فعلی رشت را تهدید نکند و شورای شهر رشت در یک سال باقی مانده نقش بیشتری در پررنگ کردن رکورد شهر رشت در تغییرات متعدد شهرداران نداشته باشد.