| سه شنبه، 27 مهر 1400
نگاه ایران:  دقایقی پیش شهردار شهر کومله در آخرین جلسه شورای این شهر انتخاب شد. در این جلسه که با حضور تمام اعضای شورای شهر کومله برگزار شد علی شفیعی به عنوان شهردار کومله انتخاب شد. شفیعی دارای کارشناسی ارشد در رشته عمران است که شهرداری آستانه اشرفیه را در کارنامه خود دارد. سید ضیاءالدین پاسبان در جلسه ای که سه شنبه گذشته برگزار شد توسط اعضای شورای شهر استیضاح شد. پاسبان هم اکنون یکی از کارمندان شهرداری کومله می باشد. گفتنی است تا اتمام فرایند قانونی برای تایید حکم علی شفیعی به عنوان شهردار کومله توسط استانداری، حسن پور مسئول حراست این شهرداری، سرپرست کومله می باشد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code