| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در دیدار با مدیرعامل منطقه آزاد انزلی:
       کد خبر: 49694
نگاه ایران: به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، دکتر محمد جواد کبیر مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور از این منطقه بازدید کرده و با رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در خصوص راهکارهای توسعه همکاریها مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند. مهندس مسرور در این جلسه آمادگی سازمان متبوع خود را برای اجرای طرح های سازمان بیمه سلامت ایران در این منطقه به صورت پایلوت و الگوسازی در سطح کشور اعلام کرد و اظهار داشت: از سوی دیگر با توجه به گستره منطقه آزاد انزلی و جمعیت 30 هزار نفری روستاهای محدوده منطقه و شاغلین در آن از استقرار دفتر نمایندگی سازمان بیمه سلامت در این منطقه استقبال می کنیم. وی یکی از رویکرد سازمان منطقه آزاد انزلی در حوزه اجتماعی را حمایت از اجرای طرح های خدمات بهداشت و ارتقای شاخصهای سلامت در سطح منطقه بیان کرد و افزود: با توسعه همکاریهای فی مابین شاهد ارتقای شاخص های حفاظت از مردم منطقه در حوزه هزینه های سلامت و تسری خدمات بیمه ای به تمامی افراد فاقد پوشش بیمه ای خواهیم بود. دکتر محمد جواد کبیر مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور حفاظت از مردم منطقه در برابر هزینه های درمانی،پوشش بیمه ای افراد فاقد بیمه و ایجاد دسترسی یکسان به خدامات درمانی را از اهداف این سازمان اعلام و با ابراز خرسندی از فعالیتهای منطقه در زمینه بالا بردن استانداردهای سلامت، از پیشنهادی مهندس مسرور در خصوص راه اندازی دفتر بیمه سلامت ایران در این منطقه استقبال کرد و گفت: با عنایت به ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد توسعه همکاریهای فی مابین به بالارفتن سلامت عمومی کشور یاری نموده و به الگویی برای همکاریهای نهادهای دولتی در حوزه های با اهمیت سلامت مردم تبدیل می شود. در این جلسه که معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی و معاونین سازمان بیمه سلامت کشور نیز حضور داشتند از محدوده فاز تجارت و گردشگری، مرکز تفریحات دریایی و مرکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی  منطقه دیدار به عمل آوردند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code