| چهارشنبه، 28 مهر 1400
نگاه ایران: روز گذشته آیت الله سیدعلی حسینی اشکوری٬ منتخب اول مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری از آسایشگاه سالمندان و معلولین رشت بازدید کرد: اشکوری آسایشگاه (1) اشکوری آسایشگاه (2) اشکوری آسایشگاه (3) اشکوری آسایشگاه (4) اشکوری آسایشگاه (5) اشکوری آسایشگاه (7) اشکوری آسایشگاه (8) اشکوری آسایشگاه (9) اشکوری آسایشگاه (10) اشکوری آسایشگاه (11) اشکوری آسایشگاه (12) اشکوری آسایشگاه (13) اشکوری آسایشگاه (14) اشکوری آسایشگاه (15) اشکوری آسایشگاه (16)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code