| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
به گزارش نگاه ایران: روزنامه کیهان در حالی که در نسخه فارسی اش نسبت به مثبت بودن توافق ژنو تشکیک کرده در نسخه عربی اش آن را یک موفقیت دانسته است. روزنامه کیهان روز گذشته و یک روز پس از توافق ایران و 1+5 در نسخه های فارسی و عربی تیترهای متناقضی را انتخاب کرده است. کیهان در تیتری که 180 درجه با تیتر فارسی اش اختلاف دارد در نسخه عربی نوشته است: توافق هسته ای، پیروزی سیاسی ایران و اعتراف جهانی به صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code