| پنجشنبه، 29 مهر 1400
نگاه ایران:پس از آنکه سکینه الماسی به عنوان سخنگوی شعبه 11 بررسی اعتبارنامه ها سخنانش در جلسه پیشین مجلس را با نام «خدای رنگین کمان» آغاز کرد؛ در فضای مجازی مورد نقد قرار گرفت. تصاویری از لبخند لاریجانی حین سخنان وی نیز انتشار گسترده ای یافته بود. وقتی الماسی نماینده دیر و عسلویه امروز بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت تا گزارش تایید اعتبارنامه ها را قرائت کند، لاریجانی در جایگاه ریاست جلسه به این موضوع اشاره کرد. او گفت که رسانه ها ظلمی به خانم الماسی کردند. ایشان شعر زیبایی خواندند و من که خسته بودم کمی چشمم را مالیدم. اما رسانه ها به گونه دیگری از آن تعبیر کردند. لاریجانی سپس خطاب به الماسی گفت: فکر می کنم باید پوست کلفت باشید! رسانه ها از این شیطنت ها می کنند. الماسی هم با اعتماد به نفس شعر دیگری را در آغاز سخنانش خواند مبنی بر اینکه «اهل دل چون نامه انشا می کنند؛ ابتدا با نام زهرا می کنند». او سپس گفت که مفتخرم به عنوان سخنگوی شعبه 11 از تصویب اعتبارنامه تمامی نمایندگان این شعبه خبر دهم و اسامی را قرائت کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code