| سه شنبه، 27 مهر 1400
نگاه ایران:سنبل آبی، تبهکار زیبایی است که آبزیان تالاب انزلی را زیر چتر سبز زیبایش خفه می کند. منطقه گیلان،سنبل آبی که با برگ های پهن و قطورش آزادانه روی آب غوطه ور است، اجازه ورود نور به آب را نمی دهد و موجب پیشگیری از پدیده فتوسنتز و در نتیجه خفگی آبزیان می شود. تراکم این گیاه عبور قایق را غیرممکن و از طرف دیگر، مسیر آبراهه ها را مسدود می سازد. محسن سلیمانی مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران ورود گونه های غیربومی و مهاجم به تالاب ها به عنوان یکی از مسایل کلیدی تالاب های کشور عنوان کرد و ادامه داد:گونه های غیربومی و معرفی شده به عنوان یکی از عوامل مهم تهدیدکننده تنوع زیستی هستند. سنبل آبی از پیامدهای فاجعه بار گونه های مهاجم به کشور وی افزود:از پیامدهای فاجعه بار ورود گونه های مهاجم به زیست بوم های آبی کشور گیاه آزولا و سنبل آبی به تالاب انزلی است. سلیمانی با تاکید بر اینکه نهادها و بخش های مختلف مرتبط با موضوع باید اصلاحاتی را در نوع نگاه خود انجام دهند، اضافه کرد:ورود اغلب این گونه های مهاجم به کشور ماحصل نگاه بخشی و بدون توجه به اثرات بلند مدت و با پوشش هایی نظیر بهبود معیشت و رونق اقتصادی صورت گرفته است و این در حالیست که اگر موسسات تحقیقاتی و اجرایی مرتبط تمرکز و تلاش خود را بر روی حمایت از گونه های بومی مبتنی بر نگاه جامع نگر و زیست بومی متمرکز می کردند شاهد آثار مخرب ورود این گونه های در حال حاضر نبودیم. باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم وی ادامه داد؛ رقابت بهره برداران بر سر پرورش گونه های مهاجم، حق حیات تالاب ها و معیشت مردم را به مخاطره می اندازد، ما بایستی از اشتباهات گذشته درس بگیریم و هزینه های توسعه پایدار را بعنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت در طرح های توسعه و تحقیقاتی کشور به رسمیت بشناسیم. سعید فرج پور کارشناس ارشد اداره کل محیط زیست گیلان با اشاره به خطر جدی گیاه سنبل آبی برای تالاب انزلی گفت: سنبل آبی به سه روش کنترل شیمیایی ، بیولوژیکی و فیزیکی قابل کنترل است ولی با توجه به اثرات سوء زیست محیطی روش اول و هزینه بر بودن روش دوم، حذف فیزیکی این گیاه از بهترین راه حل های کوتاه مدت به حساب می آید که با انواع و اقسام تجهیزات آبی و خشکی قابل انجام است. گیاهی زیبا که به خطری بزرگ تبدیل شد این کارشناس محیط زیست از مردم خواست از آوردن گیاهان و جانوران غیربومی و رها کردن آنها در طبیعت خودداری کنند چراکه حتی یک گیاه بسیار زیبا و به نظر بی آزار، می تواند تبدیل به یک خطر بزرگ شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code