| چهارشنبه، 05 آبان 1400
نگاه ایران: نعمت یاورزاده، عضو سندیکای کارخانجات چایسازی در گفتگویی از واردات 100 هزار تن چای به کشور خبر داد و افزود: دردولت یازدهم حمایت ویژه ای از صنعت چای شده است؛ اما این حمایت ها به جایی نرسیده است. نعمت یاورزادهاو افزود: برای حمایت از صنعت چای کشور هیات دولت تشکیل صندوق توسعه کشت و صنعت را مصوب کرد و برای آن 80 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است.برخلاف رسوم جاری صندوق ها که قاعدتا باید 51 درصد متعلق به بخش خصوصی و 49 درصد دولتی باشد،دولت سهم 51 درصدی را هم پرداخت کرده است که از کشاورزان حمایت شود. یاورزاده در ادامه گفت: باید دید رئیس سازمان چای چگونه و برچه اساسی به عنوان نماینده دولت همه کاره صندوق شده است؟محل صندوق،رئیس هیات مدیره و اعضای آن در سازمان چای هستند؛حتی یکی از اعضای هیات مدیره زمانی که جزو این هیات شد باغ چای نداشت، یعنی شرط لازم برای این کار را نداشت و پس از اینکه عضو هیات مدیره شد باغ چای خریداری کرد و به عنوان نماینده کشاورز تعیین شد که این کار بی قانونی و تخلف است. او افزود: صندوق هایی که نقش حمایتی از کشاورز دارند به جای اینکه نظر آنها را جلب کنند موجب نارضایتی شده اند،بسیاری از کشاورزان واجد شرایط وام دریافت نکرده اند در عوض مقدار زیادی از بودجه این صندوق را در بانک گذاشته اند و بهره آن را دریافت و آن را در خارج از مزارع چای هزینه می کنند! عضو سندیکای کارخانه جات چایسازی با تاکید بر اینکه مداخله سازمان چای مشکلات بسیاری را برای کارخانه داران به وجود آورده است بیان داشت: مداخله در تجارت کارخانه جات توجیهی ندارد و هزینه زیادی را برای کارخانه جات به وجود آورده است و بسیاری از کارخانه جات چای تعطیل شده اند. او در ادامه گفت: بهره بانکی برای اعطای تسهیلات برای نوسازی و ترمیم کارخانه جات چای سازی دست و پاگیر است. یاورزاده در پایان گفت: 50در صد از باغات چای رها یا ویلا سازی یا تبدیل به جنگل شده است و این در حالی است که از 184 کارخانه چای سازی امروز به 150کارخانه چای سازی تبدیل شده است و فعالیت کارخانه جات چای سازی کمتر ار ظرفیت رسیده است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code